Loading...
Stad- en landgesprekken2017-10-18T09:19:10+00:00

Stad- en landgesprekken

Als eerste stap organiseren we toekomstgerichte stad- en landgesprekken. Vijf binnen het gebied en vijf in de stad. In deze bijeenkomsten bespreken ondernemers en andere deelnemers concrete uitdagingen en innovatiewensen voor het eigen bedrijf en het gebied. Ook worden door stedelijke denkers en doeners nieuwe kansen voor het gebied ingebracht, kansen waar stad en land samen kunnen optrekken. Samen wordt bepaald welke vernieuwing, met welke partijen kan worden opgepakt. Na deze gesprekken brengt het project partijen met een gelijkgerichte ambitie met elkaar in verbinding.

Voor de landgesprekken spreken we agrarisch ondernemers uit Midden-Delfland die concrete innovatiewensen hebben, op heel verschillende onderwerpen. De stadsgesprekken hebben een iets bredere scoop, zowel in deelnemers als in gebied. Hiervoor worden partijen op het gebied van landbouw, voedsel en landschap uit het gebied zelf en de omliggende steden uitgenodigd. Vernieuwingen kunnen dus ontstaan vanuit een vraag uit de stad, of vanuit een innovatiewens van een boer zelf. In het ideale geval komen ze samen, of komt uit het samenbrengen van stad en land een nog creatiever idee. De verslagen van deze gesprekken vindt u op de pagina verslagen.