Bijeenkomst verdiepingsgroep Bodem Als Basis

13 november 2023

Op 13 november 2023 is een bijeenkomst gepland voor de deelnemers aan de nieuwe verdiepingsgroep Bodem Als Basis.

De bodem is de basis van de agrarische bedrijfsvoering. Om die basis onder het agrarisch bedrijf op orde te houden en/of te krijgen is binnen het programma Duurzaam Boer Blijven de nieuwe verdiepingsgroep Bodem als Basis gestart. Speciaal voor boeren die willen werken aan een weerbare, sterke bodem en aan het verbeteren van het bodemleven. De deelnemers leren over beter bodembeheer binnen Bodem als Basis onder begeleiding van een bodemcoach en projectleider Inge van Paassen van LTO Noord – Bodem als Basis.

 

 

Delen