Kringloopboeren bijeenkomsten over de kringloopcertificaten, maart 2022

15 februari 2022

Op 21, 22 en 23 maart 2022 worden er zes groepsbijeenkomsten georganiseerd waarbij de cijfers van het kringloopcertificaat worden besproken. In kleine studiegroepen van 5 of 6 deelnemers wordt teruggeblikt op het afgelopen seizoen en wordt gekeken waar verbeteringen mogelijk zijn.

De deelnemende kringloopboeren verzamelen en vergelijken hun cijfers en verdiepen hun kennis over kringlopen. Het gaat hierbij om zeven duurzaamheidsprestaties, gebaseerd op de kringloopwijzer. Deze zogeheten kritische prestatie-indicatoren (KPI’s) zijn: eiwit van eigen land, stikstofbodemoverschot, fosfaatbodemoverschot, ammoniakuitstoot, blijvend grasland, natuur en landschap en broeikasgasuitstoot.

De bijeenkomsten worden begeleid door Dirksen Management Support.

 

Wil je ook deelnemen aan het kringloopboeren netwerk of meer hierover weten, neem dan contact met ons op.

Delen