Kringloopboeren bijeenkomsten over duurzame koeien

11 januari 2023 t/m 18 januari 2023

Op 11, 12 en 18 januari 2023 worden zes bijeenkomsten georganiseerd voor het kringloopboeren netwerk over duurzame koeien. De melkveehouders halen verschillende resultaten wat betreft levensproductiecijfers. Door deze en andere cijfers die hier mee samenhangen te vergelijken kan men tot bedrijfsspecifieke verbeteringen komen, die vaak gericht zijn op het koe management. Wat doen de bedrijven op het gebied van celgetalmanagement? Maar ook vruchtbaarheid en medicijnengebruik. De verschillende cijfers kennen vaak veel spreiding, wat aangeeft dat er ruimte voor verbetering is.

De bijeenkomsten worden begeleid door Dirksen Management Support.

Wil je ook deelnemen aan het Kringloopboeren Netwerk of meer hierover weten, neem dan contact met ons op.

Delen