Kringloopboeren bijeenkomst over het rantsoen

30 oktober 2023 t/m 27 november 2023

Op 30 oktober en 15 en 27 november worden er zes bijeenkomsten georganiseerd voor het kringloopboerennetwerk. Tijdens deze eerste cijferbijeenkomst van het seizoen 2023-2024 staat het rantsoen centraal. Hierbij worden verschillende onderdelen die hiermee samenhangen in groepsverband besproken. Er wordt gekeken naar de kwaliteit en kwantiteit van het gewonnen ruwvoer, met mogelijk adviezen voor verbeteringen in de voederwinning. Denk hierbij aan bemesting, graslandkwaliteit, inkuilproces, maairegime, etc.

Daarnaast worden de melkproductiegegevens over het koppel en per productiegroep geanalyseerd. Tenslotte wordt op basis van alle beschikbare gegevens een bijpassende aanvulling van krachtvoer en/of bijproducten gezocht.

De bijeenkomsten worden begeleid door Dirksen Management Support.

 

Delen