Kringloopboeren bijeenkomsten over voerefficiëntie

02 november 2022 t/m 15 november 2022

Op 2, 7 en 15 november 2022 worden zes bijeenkomsten georganiseerd voor het kringloopboeren netwerk over voerefficiëntie. Tijdens deze bijeenkomsten komen alle aspecten rondom voeding aan de orde. Er wordt gekeken naar de kwaliteit van het gewonnen ruwvoer van het afgelopen jaar. Daarnaast wordt het melkverloop van het afgelopen jaar besproken, hierbij wordt gekeken naar getallen als het ureum, % eiwit, % lactose, kg melk etc. Verder worden de huidige rantsoenen besproken met mogelijke aanpassingen voor een beter resultaat. Ook wordt vooruit gekeken naar welke aanpassingen men eventueel een volgend jaar kan doen in het kader van voederwinning/bemesting/beweiding.

De bijeenkomsten worden begeleid door Dirksen Management Support.

Wil je ook deelnemen aan het Kringloopboeren Netwerk of meer hierover weten, neem dan contact met ons op.

Delen