Start kringloopboeren studieprogramma

28 oktober 2020

In november gaan we weer van start met het kringloopboeren studieprogramma. Hierbij worden in kleine groepsbijeenkomsten de cijfers afkomstig uit de kringloopwijzer besproken. Door corona kunnen er voorlopig geen groepsbijeenkomsten worden georganiseerd, dus ook geen cijferbijeenkomsten in kleine groepjes. Deze worden vervangen door individuele videogesprekken met de kringloopboeren. De eerste serie gesprekken gaan over het rantsoen en alles wat daarmee samenhangt zoals de kuil, voeraankopen, melkproductiegegevens en het berekende rantsoen. Net als voorgaande jaren begeleidt ook dit jaar Dirksen Management Support de kringloopboeren hierbij. Deze videogesprekken worden gehouden in de eerste week van november.

Delen