Kringloopboeren bijeenkomst over het kringloopcertificaat

13 maart 2024 t/m 20 maart 2024

Op 13, 18 en 20 maart worden zes bijeenkomsten georganiseerd voor het Kringloopboeren netwerk. Het onderwerp van de bijeenkomsten is het Kringloopcertificaat. De behaalde resultaten van het Kringloopcertificaat worden in groepsverband besproken. Voor het grootste gedeelte zijn deze afkomstig uit de Kringloopwijzer. Het certificaat kan worden gezien als een rapportcijfer voor een heel jaar bedrijfsvoering.

Aspecten die tijdens de bespreking aan bod komen zijn; bemesting van het grasland, voeding van de koeien, opbrengsten van het land, aankoop van voer en kunstmest, productie van melk, etc. De resultaten worden in verschillende indicatoren (KPI’s) vastgelegd. Dat zijn stikstofbodemoverschot, broeikasgasuitstoot, eiwit van eigen land, ammoniakuitstoot, fosfaatbodemoverschot, blijvend grasland, natuur & landschap en diergezondheid. Op basis van de behaalde resultaten wordt een plan bedacht voor een verbetering in de toekomst.

De bijeenkomsten worden begeleid door Dirksen Management Support.

Delen