Kringloopboerenbijeenkomst over bemesting

11 januari 2021

Van 11 tot en met 14 januari worden er zes online groepsbijeenkomsten over bemesting georganiseerd voor de kringloopboeren in Midden-Delfland. In kleine studiegroepen van 5 of 6 deelnemers komen allerlei facetten aan de orde zoals:

  • Hoe gaat er bemest worden om tot het gewenste resultaat te komen?
  • Welke graskwaliteit wil ik op mijn bedrijf?
  • Hoe ga ik de nutriënten zo efficiënt mogelijk benutten?
  • Hoe kan ik de uitstoot zo veel mogelijk beperken?
  • Hoe kan ik via bemesting doelgericht sturen op de indicatoren van het Kringloopcertificaat, zoals stikstofbodemoverschot en het percentage eiwit van eigen land?

De bijeenkomsten worden begeleid door Dirksen Management Support.

Delen