Subsidieregeling systeemdoorbraak Provincie Zuid-Holland

05 juni 2024 t/m 30 september 2024

Vanaf 5 juni 2024 tot en met 30 september 2024 stelt provincie Zuid-Holland de Subsidieregeling doorbraken voor systeeminnovatie Zuid-Holland open. De provincie Zuid-Holland wil graag doorbraken zien in de transitie naar een duurzame land- en tuinbouw en wil die doorbraken stimuleren door middel van projecten die op een innovatieve manier werken aan cruciale onderwerpen in die transitie. De provincie is op zoek naar projecten waar partners met elkaar samenwerken om stappen te maken op die systeemdoorbraken. Daarvoor heeft de provincie samen met de EU circa 6,7 miljoen euro beschikbaar gesteld.

Aanvraag indienen

De subsidieregeling is onderdeel van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) van de EU. In Nederland is dit door vertaald in het Nationaal Strategisch Plan (NSP). Openstelling vindt plaats vanaf 5 juni 2024 om 09:00 uur tot en met 30 september 2024 tot 17:00 uur. Aanvragen kunnen worden ingediend via het loket van RVO, te vinden via https://www.zuid-holland.nl/online-regelen/ subsidies/subsidies/gemeenschappelijk-landbouwbeleid-glb-nationaal-2/.

Voor wie

Begunstigden zijn samenwerkingsverbanden van minimaal één actieve land- of tuinbouwer en één of meer deelnemers uit de categorieën:

  • Actoren in de agrofoodketen
  • MKB-bedrijven
  • Leden van producentengroeperingen, coöperaties of brancheorganisaties
  • Procesbegeleiders / adviseurs
  • Kennis- en onderwijsinstellingen
  • Overige natuurlijke rechtspersonen die bijdragen aan de doelen van een gebiedsplan
  • Overige natuurlijke of rechtspersonen die bijdragen aan de doelen van een aanvraag

Meer info

Voor méér informatie organiseert de provincie op vrijdagochtend 24 mei een workshop voor potentiële projecttrekkers die een project willen indienen voor de systeemdoorbraak subsidieregeling. Geïnteresseerd? Meld je uiterlijk 17 mei aan via deze link: Doe mee aan de workshop over toekomstbestendige land- en tuinbouw – Provincie Zuid-Holland.

Meer informatie over de subsidie, het doen van uw aanvraag en het openstellingsbesluit is te vinden op https://www. zuid-holland.nl/online-regelen/subsidies/subsidies/gemeenschappelijk-landbouwbeleid-glb-nationaal-0/.

Delen