Themabijeenkomst verdiepingsgroepen kringloopboeren

05 februari 2020

Voor alle veehouders in Midden-Delfland organiseren wij op 5 februari 2020 een avond waarbij de verdiepingsthema’s binnen het kringloopboeren programma (Waterkwaliteit, Natuurlijk Boeren en Kruidenrijk Grasland) aan bod komen.

Themagroep Waterkwaliteit

Frank Verhoeven van Boerenverstand gaat met Sandra Fraikin van het Hoogheemraadschap in op de activiteiten van de themagroep Waterkwaliteit. Afgelopen jaar is veel aandacht besteed aan de relatie tussen het boerenbedrijf en de waterkwaliteit. Er is gewerkt aan onderling vertrouwen om via “meten = weten” te bepalen welke maatregelen nuttig en nodig zijn om waterkwaliteitsdoelen te behalen of watervasthoudend vermogen of waterafvoer te verbeteren. De Kringloopwijzer berekent nutriëntenoverschotten op bedrijfsniveau (geborgd via het N- en P-bodemoverschot op het kringloopcertificaat) en zorgt voor het verminderen van de N en P belasting richting het water. Het komende jaar gaan we als lerende studiegroep (boeren en Hoogheemraadschap) verder om kennis, data en ervaringen uit te wisselen.

Themagroep Natuurlijk Boeren

Roel van Buuren vertelt over de activiteiten die de themagroep Natuurlijk Boeren heeft gedaan, welke lessen zij hieruit leren en welke plannen er voor deze verdiepingsgroep bestaan. Het doel van deze verdiepingsgroep is samen leren en inspiratie opdoen om tot een geoptimaliseerde en natuurlijkere bedrijfsvoering te komen.

Themagroep Kruidenrijk Grasland

Kruidenrijk grasland wordt onderdeel van Planet Proof. In de definitie van kruidenrijk grasland wordt nu onderscheid gemaakt in extensief en productief kruidenrijk grasland. Afhankelijk van de invulling van kruidenrijk grasland kunnen kruiden een positief effect hebben op andere onderdelen van Planet Proof, zoals eiwit van eigen land, lager kunstmest verbruik, lager N-overschot en lagere broeikasgasuitstoot. Op deze bijeenkomst gaan Nick van Eekeren en Pedro Janssen van het Louis Bolk Instituut hierop in en laten aan de hand van praktijkresultaten zien wat mogelijk is, maar ook waar nog ontwikkelingsvragen liggen.

Woensdag 5 februari 2020
Aanvang 20.00 uur
De Schelp – Burgemeester Musquetiersingel 56 – Schipluiden

Delen