Uitnodiging veldproef eco-maaien

07 juni 2024

Op initiatief van Bas van den Berg van Hoeve Ackerdijk in samenwerking met Rotterdam de Boer op! wordt binnenkort een veldproef uitgevoerd met het maaien met de maaibalk. Door nieuwe ontwikkelingen is deze techniek sterk gemoderniseerd en biedt mogelijk een aantal interessante voordelen ten opzichte van de gebruikelijke trommelmaaiers.

In het bijgevoegde artikel “Vernieuwde interesse voor de maaibalk” lees je meer over de mogelijke voordelen van deze techniek.

In de veldproef willen de initiatiefnemers verkennen of deze maaimethode in de praktijk van Midden-Delfland voldoet. Daarnaast wordt verkend in hoeverre de verwachte voordelen zich ook daadwerkelijk voordoen.

Verschillende percelen worden gemaaid, zowel normale productieve percelen als meer kruidenrijke percelen, met zowel de standaard maaier als met de maaibalk. Daarna zal onder andere worden gemonitord wat de verschillen in kwaliteit van het kuilgras zijn en hoe de hergroei zich ontwikkelt in de verschillende percelen.

Je bent van harte welkom om tijdens de veldproef aanwezig te zijn om de uitvoering in de praktijk te kunnen zien.

  • Datum: vrijdag 7 juni 2024
  • Tijd: tussen 09:00 en 12:00 uur
  • Locatie: de inrit van de percelen tussen Delftweg 272 en 274 (oostzijde Delftse Schie, percelen ten noorden van begraafplaats Hofwijk).

Graag aanmelden
Als je interesse hebt om aanwezig te zijn horen we dat graag even! Graag aanmelden via Marcia van Drunen (mvandrunen@middendelfland.nl).

 

Delen