Uitreiking kringloopcertificaten op 13 april 2022

06 april 2022

Op woensdagavond 13 april 2022 worden tijdens een feestelijke bijeenkomst de kringloopcertificaten uitgereikt aan de melkveehouders die deelnemen aan het kringloopboerennetwerk in Midden-Delfland. Gezamenlijk zijn er mooie resultaten geboekt én dragen het Hoogheemraadschap van Delfland en ‘Rotterdam de boer op!’ dit jaar voor het eerst bij aan het studieprogramma kringlooplandbouw.

Het programma voor deze avond :

  • Welkom door wethouder Sonja Smit en Arnold van Adrichem (LTO Delflands Groen)
  • Eerste resultaten ‘Rotterdam de boer op!’ – programmamanager Dirk Kunst
  • Gebiedsgericht werken met Hoogheemraadschap van Delfland – hoogheemraad Marcel Belt
  • 15 jaar gebiedsgerichte aanpak kringlooplandbouw – Frank Verhoeven (Boerenverstand) en Jeroen van der Meer (Dirksen Management Support)
  • Uitreiking van de kringloopcertificaten in bijzijn van provinciaal gedeputeerde Meindert Stolk

Locatie: Brasserie Oostgaag
Adres: Oostgaag 55 in Maasland
Aanvang: 20.00 uur

 

Delen