Activiteiten2019-01-23T11:49:33+00:00

WAT STAAT ER
OP DE AGENDA?

Themasessie over bodemdaling

met de kringloopboeren van Midden-Delfland


Bodemdaling door inklinking van het veen is een actueel onderwerp. Uit het land komen berichten dat huizen en infrastructuur verzakken. Inklinking van het veen heeft een flink aandeel in onze nationale CO2-uitstoot. Er zijn zorgen over de toekomst van de melkveehouderij in de veenweidegebieden en over het bijbehorende landschap.

Hoe groot is eigenlijk het probleem in Midden-Delfland? Vraagt dit om actie en samenwerking tussen stad en land? Welke mogelijkheden voor duurzame innovatie liggen hier om bodemdaling te vertragen of te stoppen en tegelijkertijd te zorgen voor vitale boerenbedrijven en een mooi landschap? Wat gebeurt er al in Midden-Delfland en wat leven er voor ideeën bij de melkveehouders? Op welke manier passen boeren in andere veenweidegebieden hun bedrijfsvoering aan?

MIND en de Kringloopboeren willen uitdagen, inspireren en verbinden met een veelzijdig programma:

19:15 uur – Inloop met koffie en thee
19:30 uur – Welkom door wethouder Sonja Smit
19:45 uur – Presentaties en interviews

  • Samenvatting onderzoek Deltares door Gilles Erkens.
  • Ervaringen met onderwaterdrainage van boeren in Midden-Delfland.
  • Update onderwaterdrainage door Jan van den Akker.
  • Wij-land boer Joost Samsom uit Wilnis zet natuur in tegen bodemdaling.
  • Vraag Gertjan Hooymans: Wat kunnen we doen op mijn bedrijf?

20:45 uur – Pauze
21:00 uur – Interactief: Wat zijn kansen voor duurzame innovatie in Midden-Delfland?
21:45 uur – Oogst van de avond
22:00 uur – Hapje en sapje

Praktische informatie

Datum: Donderdag 31 januari 2019
Tijd: 19:15 – 22:00 uur
Locatie: de Vijverschie, Schieweg 212 te Schipluiden

Kom je ook?

Deelname is gratis. Meld je dan voor 25 januari a.s. aan door een mail te sturen naar info@middenindelfland.net.

Meer informatie en aanmelden doe je hier.

VERSLAGEN