Over Arie van den Berg

Tussen Delft en Overschie run ik samen met Petra en Bas Hoeve Ackerdijk. Op deze boerderij in de Ackerdijkse polder, met als grondsoort klei en veen, is het bij uitstek een plek geschikt om melkvee te houden. We beweiden de percelen zoveel en lang mogelijk en maaien ze verder als voederwinning voor de komende winter. In totaal houden we nu bijna 90 melkkoeien met bijbehorend eigen jongvee, van rassen en kruisingen met Montbéliarde, Fries-Holstein , Maas-Rijn-IJsselvee en nog wat Blaarkop. Daarnaast houden we nog 25 fokschapen, we doen dit op ca. 77 hectare land. In 1998 zijn we omgeschakeld naar een biologische bedrijfsvoering.

Sinds januari 2017 zit ook zoon Bas in de maatschap. Samen hebben we de visie om het bedrijf verder toekomstbestendig te maken. We hebben een kinderdagverblijf op ons bedrijf dat ook doorontwikkelt naar een stevige verbinding met de steden om ons heen en willen iets met een eigen product. Ik ben bestuurder bij de koepel van biologische sectoren, Het Biohuis, en tot voor kort raadslid voor het CDA in de gemeente Midden-Delfland en ook weidevogelboer, aangesloten bij Vogelbescherming.

Een thuis voor weidevogels

Dicht bij de boerderij ligt de aangesloten huiskavel van 44 hectare weiland die op een extensieve manier wordt beheerd, hier ligt de kern voor weidevogel- en slootkantenbeheer. In het voorjaar zetten we een plas-dras gebiedje van ongeveer een halve hectare onder water tot ongeveer half mei. Ook het peil in onze onderbemaling van 15 ha, eigenlijk een klein poldertje, zetten we dan erg hoog zodat veel greppels vollopen, dit werkt erg goed. Het is bij ons overwegend veengrond, een kwetsbare grondsoort. We proberen zoveel mogelijk mozaïek te beweiden met onze melkkoeien, verder ook percelen en delen van percelen met rust te laten voor goed weidevogelbeheer. Het aantal weidevogels met vliegvlugge kuikens blijft constant.

Achter ons bedrijf, aan de andere kant van de A13 ligt het natuurgebied de Ackerdijkse Plassen. Aan de voorkant van ons bedrijf aan de overkant van de Schie ligt polder Noord Kethel, beide gebieden zijn van Natuurmonumenten en ook gericht op weidevogelbeheer.