Bert van der Kooij

Melkveehouder

Over Bert van der Kooij

Samen met mijn vrouw Gera run ik een melkveebedrijf in het Zuid-Hollandse Maasland. We hebben 75 melkkoeien met 40 stuks jongvee op 48 hectare. We leveren TOPline zuivel voor FrieslandCampina.

Kringlooplandbouw

De kringloopgedachte passen we toe door bewust te voeren, gebruik te maken van de mogelijkheden die we hebben bij voederwinning (kleine afwijkende partijen optimaal benutten, niet op de grote hoop) en gerichte aankoop. Ons bedrijf is een typerend grasbedrijf, waarbij we een klein deel maïs aankopen. We zijn bewust net niet zelfvoorzienend in voer, zodat we het rantsoen eenvoudig met wat aankoop kunnen optimaliseren. De rantsoenen rekenen we zo precies mogelijk uit en waar kan passen we er per koe wat in aan. De melkproductie van onze Holstein koeien per koe is bovengemiddeld met het besef dat de top niet haalbaar is.

Daarnaast hebben we op ons bedrijf ruimte voor biodiversiteit en natuur (met name weidevogels). De komende jaren gaan we meer aandacht besteden aan een gevarieerde grasmat. Ook optimaliseren van werkomstandigheden verdient aandacht, want werken moet wel leuk blijven. We gaan voor een bedrijf waar iemand mee verder wil!