Over Dirk Gravesteyn

Wij zijn Dirk en Isabella Gravesteyn, ouders van Tim en Niels. Wij zijn de vierde generatie melkveehouders op deze locatie. Wij houden op het bedrijf zo’n 45 melkkoeien en 25 stuks jongvee. Zij hebben totaal 48 hectare grasland tot hun beschikking. Deels eigendom, pacht van familie en derden, 15 hectare is natuurlijk grasland dat wij pachten van de vereniging Natuurmonumenten. Typerend voor ons bedrijf is het bonte gezelschap koeien. Een mengelmoes van rood en zwartbonte Holsteins, Brown Swiss, Zweeds roodbont, Fleckvieh,  Witrik en ook een enkele Maars Rijn IJssel.

Ons melkveebedrijf ligt pal aan de Oude Leedeweg in Pijnacker. Achter de stal loopt een fietspad die erf en weilanden van elkaar scheidt. De Randstedelijke bebouwing is nadrukkelijk aanwezig aan de horizon. De Skylines van Rotterdam, Delft en Den Haag zijn goed te zien vanaf het bedrijf. De bebouwing van de diverse VINEX wijken is tot een kilometer van ons bedrijf doorgedrongen. Verder komt het gelukkig niet, omdat er ruimte moet blijven voor groen en water. Direct achter onze eigen weilanden ligt een calamiteiten berging van het Hoogheemraadschap van Delfland.

Weidevogelbeheer
Wij passen onze bedrijfsvoering/maaibeheer aan op de weidevogelstand die gelukkig nog redelijk is bij ons in de polder. Zijn er veel legsels op een bepaald perceel dan laten we met oogsten blokken gras staan als vluchtmogelijkheid. Zijn de vogels al aan het broeden wanneer er nog mest moet worden gereden dan worden de nesten eerst opgezocht zodat we er niet overheen rijden.

Educatieboer
Het mooie aan het boeren op deze drukke plek vinden wij dat we makkelijk in contact komen met de burger/consument. Sinds een aantal jaar doen wij bijvoorbeeld mee aan de Campina Open Boerderijen dagen. Op tweede pinksterdag 2018 mochten we ruim 3300 bezoekers ontvangen. Vanuit die belangstelling zijn wij gaan onderzoeken hoe we ons bedrijf door het jaar heen meer open kunnen zetten voor de burger. Daar kwam uit dat wij ons hebben gecertificeerd als educatieboer, wij kunnen nu op een doordachte en vooral veilige manier schoolklassen ontvangen op het bedrijf en hen kennis laten maken met het leven in en rond het boerenbedrijf.

Naast de schoolklassen en de open dagen staan we het hele jaar open om groepen te ontvangen. Vandaar ook dat we enthousiast deelnemen in het MIND initiatief Dichtbij de boer. Sinds 2018 hebben we op het bedrijf ook het eerste Rustpunt van Zuid-Holland, een onbediende koffiecorner die van april tot oktober elke dag geopend is. In de loop van 2019 hopen we nog een verwarmde ontvangstruimte aan te leggen zodat we jaarrond groepen kunnen ontvangen.