Frank Verhoeven

Boerenverstand

Over Frank Verhoeven

Ik ben eigenaar van Boerenverstand. Geboren en getogen op een melkveehouderijbedrijf in Udenhout (nabij Tilburg) en via MAS Boxtel en HAS Den Bosch naar Wageningen Universiteit geklommen. Afgestudeerd als landbouwkundig ingenieur in 1997 en in 2005 gestart met het bedrijf Boerenverstand Consultancy. Na mijn afstuderen ben ik mijn carrière begonnen bij de leerstoelgroep Rurale Sociologie van Wageningen Universiteit, waar ik op dit moment nog verbonden ben als gastmedewerker Europese plattelandsontwikkeling.

Coördinatie Kringloopboeren Midden-Delfland

In Midden-Delfland werden tien jaar geleden al de eerste stappen gezet naar een andere manier van boeren. Kringlooplandbouw speelt daarin een centrale rol. Boeren proberen in dat concept het gebruik van externe grondstoffen, zoals krachtvoer en kunstmest, terug te dringen en meer vanuit de natuurlijke hulpbronnen op hun bedrijf te werken. Dat zorgt niet alleen voor lagere kosten maar ook voor een duurzamere bedrijfsvoering waarvan het landschap profiteert.

Ik coördineer namens de Gemeente Midden-Delfland en LTO Delflands Groen het programma Kringloopboeren Midden-Delfland. Daarin wisselen zo’n 35 agrariërs in studiegroepen ervaringen met elkaar uit en vergelijken ze hun prestaties op het gebied van mineralengebruik, dierenwelzijn en biodiversiteit. Bij het behalen van een zekere score ontvangen ze een kringloopcertificaat en een kleine financiële beloning. Voor jonge boeren is er binnen het programma een netwerk opgericht waarin allerlei thema’s aan de orde komen en deelnemers worden uitgedaagd om buiten de gebaande paden te denken.

Met agrariërs die voorop willen lopen in de vernieuwing van hun bedrijf, verken ik ook alternatieve verdienmodellen. Zo hebben acht jonge boeren zich verenigd in de Delflandse Vleesmeesters. Nadat de koeien voor de melkproductie hebben afgedaan, worden ze verkocht aan lokale slagers die het vlees verwerken tot barbecuepakketten voor particulieren. Het zijn natuurlijk nicheproducten, maar daarmee versterk je wel de relatie tussen boer en stedeling. Voor je draagvlak als boer is dat een goede zaak.