Jan Piet Snijders

Melkveehouder

Over Jan Piet Snijders

Samen met Teun Snijders run ik een melkveebedrijf in Schipluiden (Midden-Delfland) met 35 koeien en 12 stuks jongvee op 19 hectare grond. Naast ons melkveebedrijf hebben we een fouragehandel (hooi en stro) en een loonbedrijf (verhuur van machine met een bestuurder voor werk op andere bedrijven).

Kringlooplandbouw

We werken volgens het kringlooplandbouwprincipe: veel eigen ruwvoer, met veel structuur en zo weinig mogelijk krachtvoer, want dit heeft een laag eiwit- en fosforgehalte. Zodra de omstandigheden goed genoeg zijn, zorgen we ervoor dat onze koeien zo veel mogelijk in de wei staan. Daarnaast houden we in onze bedrijfsvoering veel rekening met weidevogels. Op een groot deel van de percelen werken we met een uitgestelde maaidatum en we markeren alle nesten, zodat deze tijdens het maaien zichtbaar zijn.

In ons Kringloopcertificaat staan de duurzaamheidsprestaties van 2023.