Over Jan van der Kooij

Samen met mijn vrouw heb ik een melkveehouderij aan de Abtswoude in Schipluiden. Ik melk zestig koeien van de rassen Maas-Rijn-IJssel en Blaarkop. Voor aanwas en vervanging heb ik vijfentwintig stuks jongvee lopen. In totaal hebben wij 40 hectare land in gebruik waarvan 33 hectare huiskavel. Op afstand, bij de eendenkooi in Schipluiden pachten we nog 7 hectare van Natuurmonumenten, dit land past goed in mijn bedrijfsvoering.

Op ons bedrijf doen we aan agrarisch natuurbeheer. We doen aan uitgesteld maaien voor de weidevogels, de nesten worden gemarkeerd en het aantal nesten en kuikens wordt bijgehouden. Wij hebben veel kruidenrijk weiland waar behalve gras ook verschillende kruiden en klaversoorten groeien.

Ik ben een van de oprichters van zuivelcoöperatie Delflands Hof geweest en vooral marketing en logistiek waren zaken waarmee ik mij bezig hield. Als voorstander van lokale afzet van de melk heb ik ook een masterclass Korte Ketens gevolgd. Afzet van de melk als streekproduct heeft de toekomst. Dit zorgt voor het vergroten van de regionale voedselproductie en voedselconsumptie en voor een band tussen boer en consument.

Mijn Kringloopgegevens

De koeien krijgen zoveel mogelijk eigen ruwvoer te eten, dat is voordelig en past het beste in de kringloopgedachte. De koeien moeten zoveel mogelijk voer met voldoende structuur eten, ze liggen dan lang te herkauwen en produceren daardoor veel melk. De kringloop wordt hiermee zoveel mogelijk gesloten. Mijn duurzaamheidsprestaties van 2022 kan je vinden in mijn kringloopcertificaat.

Energie

Op het dak van de stal liggen 60 zonnepanelen. Hiermee voorzien we in een groot deel van ons stroomverbruik.