Over Jeroen van der Kooij

Samen met mijn vrouw Gusta run ik ons biologische veehouderijbedrijf Hoeve Rust-hoff in Maasland. Op ons bedrijf lopen 67 melkkoeien van de rassen Blaarkop en enkele Brown Swiss. Daarnaast lopen er 50 ossen en jongvee. In totaal gaat het dus om 150 dieren. Wij zijn veel bezig met vierkantsverwaarding. Dit doen wij o.a. met bokashi en de mobiele zuivelinstallatie. Mijn vrouw is van plan in de toekomst het leer van onze koeien te verwerken tot tassen ed.