Over John van Winden

Ik ben John van Winden. Samen met mijn vrouw Nelly en onze kinderen wonen we op onze boerderij in Schipluiden, gelegen in het prachtige Midden-Delfland. In de jaren ’90 heeft John het bedrijf van zijn vader Wim overgenomen. Het bedrijf is al van oudsher een melkveehouderij en is daarnaast een familiebedrijf waar de derde generatie zo nu en dan haar intrede doet. Momenteel hebben we de zorg op ons voor 60 melkkoeien, 25 stuks jongvee en zijn we dagelijks bezig met het produceren van de beste kwaliteit kaas- en zuivelproducten.

Onze missie

Het is onze missie om het leven van mens, dier en natuur in balans te brengen. We geloven in duurzaamheid en dat alles met elkaar in verbinding staat. Zo krijgen onze koeien voer dat geen genetisch gemodificeerde planten bevat, besteden we veel aandacht aan een goede bodemvruchtbaarheid en doen we aan agrarisch natuurbeheer. Dit vertaalt zich weer door in de producten die wij produceren en verkopen in onze boerderijwinkel: ze zijn niet of nauwelijks bewerkt. Wij geloven namelijk in de puurheid van het product, van ons product.

Agrarisch natuurbeheer

Midden-Delfland is een gebied waarin veel weidevogels hun eieren uit broeden. Op ons bedrijf doen we dan ook aan agrarisch natuurbeheer. Hierbij worden de vogelnesten geteld en gemarkeerd. Bij het maaien van het land kunnen we er dan rekening mee houden en maaien we om de nesten heen. We laten dan een strook met gras staan zodat de jongen van de weidevogels hierin kunnen vluchten bij onraad. Ook plaatsen we nestbeschermers  over de nesten. Als de koeien dan naar buiten gaan, zullen ze niet op de nesten gaan staan. Enkele bekende weidevogels zijn de grutto, de scholekster en de kievit. Daarnaast zijn we lid van de Agrarische Natuurvereniging Vockestaert. Deze vereniging van boeren en burgers houdt zich bezig met de uitvoering van agrarisch natuur- en landschapsbeheer.

Kringlooplandbouw

Op ons bedrijf houden we ons bezig met duurzame kringloop landbouw. Dat wil zeggen dat wat je in de koe stopt, er ook weer uit komt in de vorm van mest. Deze mest komt op het land, hier groeit het gras van en vervolgens eet de koe het gras weer op. De koe maakt hier melk van en deze melk gebruiken we voor onze producten.

We proberen onze koeien en ons land op een zo natuurlijk mogelijke manier te verzorgen. Er wordt bijvoorbeeld gebruik gemaakt van Keltisch zeezout en zeewierkalk voor een natuurlijk behoud van de mineralenbalans. Het Keltisch zeezout geven we gemengd door het voer aan de koeien. Het zeewierkalk wordt uitgestrooid op het land. De balans van het land is ook erg belangrijk. Het land bepaalt namelijk hoeveel gras er groeit en de kwaliteit van het gras. Zo zie je maar dat alles met elkaar in verbinding staat, een duurzame kringloop.

In ons Kringloopcertificaat staan de duurzaamheidsprestaties van 2023.