Kees Boks

Community manager MIND

Over Kees Boks

Ik ben in 2000 bij de gemeente Maasland begonnen als beleidsmedewerker voor ruimtelijke ordening. Sinds de fusie in 2004 tot de gemeente Midden-Delfland werk ik als beleidsmedewerker voor het landelijk gebied, Midden-Delfland. Al vanaf de allereerste dag een zeer uitdagende en afwisselende baan. Zo heb ik gewerkt aan het opstellen van de gebiedsvisie Midden-Delfland 2025 en alle activiteiten en projecten die daaruit zijn voortgekomen. Sinds 2010 ben ik vooral betrokken bij de projecten Duurzaam Boer Blijven, Grondinstrument en het saneren van verspreid liggende glastuinbouw. Het innovatienetwerk Midden IN Delfland is onderdeel van het programma Duurzaam Boer Blijven. Binnen dit netwerk vervul ik de rol van community manager.

De gemeente heeft een hele duidelijke kernopgave: het open en groen houden van Midden-Delfland, een agrarisch cultuurlandschap met koe in de wei. De boeren vervullen daarin een cruciale rol. Zij houden het landschap open. Maar zij moeten ook kunnen ondernemen. Het is voor mij iedere dag weer interessant om samen te werken met deze ondernemers in het gebied. Om daar te kijken waar de belangen van de ondernemers en de gemeente (de maatschappij) samen komen. Samenwerken betekent voor mij ook heel veel en nauw contact hebben met de boeren. Daarom zeg ik ook wel dat ik met één been in het gemeentehuis sta en met één been in ‘het veld’.

De relatie met de stedelijke omgeving is een hele interessante. We houden het gebied open voor twee miljoen(!)  inwoners rondom Midden-Delfland. Ik woon met mijn gezin in het noorden van Rotterdam. Het leuke is… ik ben zelf één van de doelgroepen waar ik voor werk. In mijn eigen omgeving merk ik dat er nog veel onbekendheid is over Midden-Delfland. Er is nog veel te winnen… en daar draag ik graag mijn steentje aan bij!