Over Kees van Mil

Sinds ongeveer 1880 boert de familie van Mil in Schipluiden. Mijn naam is Kees van Mil en ik ben de vierde generatie die op deze boerderij boert. Op een oude landmeterskaart van 1631 staat er al een boerderij. Nadat de oude boerderij in 1932 afbrandde, werd op dezelfde plaats in 1933 de huidige boerderij gebouwd. Ik hou samen met mijn vrouw 80 koeien en 35 stuks jongvee. De dieren zijn van een kruising van de rassen Holstein, Montbéliarde en Zweeds/Deens roodbont. Deze koeien zijn robuust en sterk. De koeien lopen zo veel mogelijk buiten. Er wordt 42 hectare gras en 3 hectare mais gebruikt voor het weiden van de koeien en het winnen van voer voor in de winter.

Er wordt nadrukkelijk rekening gehouden met de weidevogels. Een deel van het land wordt niet gemaaid, zodat de vogels er in kunnen nestelen en voor het maaien worden de nesten gemarkeerd. Dit doen wij met behulp van enthousiaste vrijwilligers.

Momenteel zijn wij bezig met het opknappen van het erf. Er wordt gezorgd dat eventuele sappen die vrijkomen uit het voer van de koeien apart worden opgevangen en niet in de sloot terecht komen. Ook wordt er een koeienpad aangelegd waar de koeien gemakkelijk over naar het weiland toe kunnen lopen en tegelijkertijd zorgt dat de mest na hevige regenval niet in de sloot spoelt.

Vanaf september 2019 worden de koeien gemolken met een melkrobot. De koeien kunnen dan zelf bepalen wanneer zij gemolken willen worden. Samen met vier andere veehouders vormen wij de gebiedscoöperatie Delflandshof. Deze produceert echte Delflandse zuivel. Voor meer informatie zie www.delflandshof.nl.

Kringlooplandbouw

Al jaren ben ik actief met de kringlooplandbouw. Het is belangrijk om als boer rekening te houden met het bodemleven en de natuur. Steeds worden de cijfers en de praktijk bekeken, zodat er naar verbetering kan worden gestreefd. Door dit met collega veehouders te doen, kun je van elkaar leren.

In mijn Kringloopcertificaat staan mijn duurzaamheidsprestaties van 2023.

Energie

De 92 zonnepanelen op het dak van de stal zorgen voor de stroomvoorziening. Ook hebben wij drie zonneboilercollectoren die voor warm water zorgen en maken wij gebruik van een warmtewisselaar die er voor zorgt dat de warme melk langs koud water gaat. De melk wordt hierdoor gekoeld en het koude water wordt opgewarmd en weer gebruikt voor reiniging in de stal.