Over Roel van Buuren

Ik heb bedrijfskunde en agribusiness gestudeerd aan de Agrarische Hogeschool in Dronten. Ik wilde altijd al boer worden maar zag de laatste tijd meer in een andere bedrijfsvoering dan in schaalvergroting. Ik heb de boerderij, Boerderij Landlust in Maasland, van mijn opa en oma nieuw leven ingeblazen.

Tot 2002 molk mijn opa Fries-Hollandse koeien. Daarna hield hij vleesvee en schapen. Mijn oma zorgt voor de moestuin op onze boerderij. We zien een veranderende vraag naar voedsel. Meer transparantie voor pure en lokale producten. We willen de grond benutten voor de productie van natuurlijke melk met een goede prijs. Het onderscheidend vermogen komt door een effici├źnter ras koeien te gebruiken, namelijk Jerseys, zoveel mogelijk vers gras aan te bieden door middel van beweiding. Onze dieren worden niet onthoornd. Het winterrantsoen van kuilgras vervangen we door hooi, de dieren krijgen gentech-vrij voer, zo min mogelijk antibiotica en we gebruiken geen kunstmest en bestrijdingsmiddelen. Er wordt gestreefd naar de productie van 100% A2 melk.

Mijn duurzaamheidsprestaties van 2023 staan in mijn Kringloopcertificaat.