Alles uit je data

Datagedreven landbouw is een ruim begrip. Bedrijven en de maatschappij in het algemeen zoeken in toenemende mate hun toevlucht tot data om tot de nodige kostenbesparing en innovaties te komen. Dit brengt tal van nieuwe businessmodellen met zich mee die elk – behalve technologische – over het algemeen ook om sociale innovaties vragen.

  • Start: 2018
  • Status: On Hold
  • Toelichting: Over de concrete uitwerking van dit innovatieve idee wordt nog nagedacht.

 

We kunnen vandaag de dag veel meten via verschillende technologieën, die steeds sterker onderling vernetwerkt zijn. Denk hierbij bijvoorbeeld aan sensoren doorheen de productie- en consumptieketen. Data kan zichtbaar en inzichtelijk gemaakt worden via VR en AR die op hun beurt nieuwe data genereren. Kunstmatige intelligentie laat ons toe data te analyseren, verbanden te ontdekken, conclusies te trekken en acties te ondernemen; ook dit alles levert nieuwe data op. Het is makkelijk om te verdrinken in zowel de data als de mogelijkheden die ze schijnbaar biedt.

Dat er kansen liggen voor MIND, was al bekend. Roel van Buuren heeft binnen MIND al tijdens de kick-off in 2017 het idee gelanceerd om met data aan de slag te gaan samen met collega agrarisch ondernemers in Midden-Delfland. Hij duidde onder meer het belang aan van realtime-beschikbare data om bijv. bij het maaien broedplaatsen van weidevogels beter te kunnen vermijden, maar net zo goed om met behulp van sensoren de bodemkwaliteit te monitoren en veel preciezer de nodige acties als antwoord hierop te kunnen plannen.

Hij stelt voor dat vooral niet alleen te doen maar samen met andere ondernemers vorm te geven zodat iedereen voordeel van de data en de data-analyse heeft. Aangezien data-gedreven landbouw voor velen nog abstracte materie betreft, is voorgesteld om eerst het idee tastbaarder te maken zodat ondernemers de waarde ervan voor zichzelf kunnen inschatten.

Deel dit initiatief

Team

Roel van Buuren

Initiatiefnemer

Corné van Leeuwen

Teamlid

Meer initiatieven

Lees meer

Verdiepingsgroep Kruidenrijk Grasland

Experimenten | Kringloopboeren
Lees meer

Verdiepingsgroep Waterkwaliteit

Experimenten | Kringloopboeren
Lees meer

Verdiepingsgroep Bodem als Basis

Experimenten | Kringloopboeren
Lees meer

Kringloopboeren netwerk

Kringloopboeren