Boerderij van de toekomst

De gemeente Midden-Delfland wil in het gebied waar de Blankenburg verbinding wordt gerealiseerd een boerderij faciliteren die het landschap versterkt en waar bewoners van de stad een agrarisch bedrijf kunnen beleven. Voor een uitgebreide toelichting verwijzen we je naar deze beschrijving van het project.

Ambitie

Over vijf jaar is de Boerderij van de Toekomst een feit! De boerderij trekt veel bezoekers uit de stad en maakt het gebied rondom de Blankenburg verbinding aantrekkelijker

Toegevoegde waarde voor Midden-Delfland

De Boerderij van de Toekomst wordt een innovatieve broedplaats voor verschillende doelgroepen. De boerderij versterkt het weidelandschap van Midden-Delfland, het versterkt de lokale economie en maakt recreëren in het gebied aantrekkelijker. Daarnaast zorgt het voor verbinding tussen verschillende sectoren zoals onderwijs, cultuur, zorg en energie.

Hoe kun je helpen?

De gemeente Midden-Delfland wil samen met partijen in het gebied de criteria voor de Boerderij van de Toekomst bepalen. Daarna kunnen ondernemers een projectplan indienen dat beoordeeld wordt op basis van deze criteria. De gemeente heeft dus input van partijen uit het gebied nodig om de criteria te kunnen formuleren. Dit wordt gefaciliteerd door het voeren van gesprekken met deze partijen. ‘Ongevraagde input’ is natuurlijk ook van harte welkom! Neem contact op met Kayleigh Hendriks, betrokken vanuit Gemeente Midden-Delfland.

Deel dit initiatief