Drukdrainage – The next step

In Midden-Delfland komt veel veengrond voor. Met name in de polders Zouteveen en Abtswoude. Het is meestal geen egale grondsoort, maar een profiel van laagjes veen afgewisseld met laagjes klei (door rivier- en zeeafzettingen). Veengrond bestaat uit afgestorven plantenresten, vaak al duizenden jaren out. De grond zakt door oxidatie. Dat is een natuurlijk proces. De daling wordt echter versterkt door een grotere drooglegging. Bij de veenafbraak komt CO2 vrij.

De uitdaging: Hoe kunnen we deze bodemdaling van veengrond verlagen of zelfs voorkomen? Erik van Wijk (Van Wijk Bedrijfsadvies) en kringloopboer Gertjan Hooijmans hebben daarom de handen ineen geslagen. Op het melkveebedrijf van Gertjan, de NellyHoeve aan de Oostveenseweg in Schipluiden, willen ze dit jaar nog starten met de aanleg van drukdrainage.

Drukdrainage is een doorontwikkeling van onderwaterdrainage, vandaar ‘The Next Step’. Onderwaterdrainage is drainage op (meestal) veengrond, waarbij de drains onder het slootpeil liggen. Door deze onderwaterdrainage te combineren met een pomp en een pompput, kunnen we sturen op het grondwater. Door het grondwater in de zomer op peil te houden, voorkomen we dat het veen uitdroogt en dat de bodem zakt.


Het doel
  • bodemdaling verlagen
  • broeikasgasreductie (bij veenafbraak komt CO2 vrij)
  • meten is weten: we sluiten aan bij meerdere pilots in West Nederland zodat we data kunnen verzamelen en kennis opdoen: hoe werkt onderwaterdrainage in Midden-Delfland?
  • uiteindelijk is het doel: duurzaam boer blijven

Experimenteren met een nieuw verdienmodel in de veehouderij

Door drukdrainage aan te leggen, kunnen we CO2 vastleggen. We willen experimenteren met “CO2-credits”: boeren leggen CO2 vast en verdienen daarmee een bepaald bedrag in euro’s per ton.

 

Contactpersoon

Erik van Wijk – Van Wijk Bedrijfsadvies
Telefoon: 0650-415474

Deel dit initiatief

Team

Erik van Wijk

Bedrijfsadviseur

Gertjan Hooijmans

Kringloopboer