Energieneutrale boerderij

We willen meer toepassingen van duurzame energie opwekking realiseren in Midden-Delfland, om uiteindelijk energieneutraal te worden.

  • Start: 2018
  • Status: Lopend
  • Toelichting: LTO Delflands Groen en gemeente Midden-Delfland vinden het opwekken en toepassen van duurzame energie van groot belang. Het opwekken van duurzame energie op boerenerven met zonnepanelen op de staldaken en kleine windmolens op de erven kan een belangrijke bijdrage leveren aan het energieneutraal maken van Midden-Delfland. Regelmatig worden hiervoor informatiebijeenkomsten georganiseerd.

 

Er zijn al veel zonnepanelen op daken van schuren, maar in aanvulling daarop kan windenergie (met kleine molens, passend in een landschap) een aanvullende bijdrage leveren. LTO Noord Projecten heeft in 2020 bij 28 agrarisch ondernemers een energiescan laten maken waarbij een doorrekening is gemaakt van de terugverdientijd en het rendement. Daarbij is gekeken naar kleine windmolens, zonnepanelen voor klein verbruik en zonnepanelen voor groot verbruik. Tevens is gekeken naar de inpassing op het erf.

Met een aantal ondernemers gaan we in 2021 hun plannen voor deze opwekmogelijkheden nader bespreken. LTO Delflands Groen en gemeente Midden-Delfland vinden het opwekken en toepassen van duurzame energie van groot belang, en willen de ondernemers daarom graag, waar mogelijk, verder helpen. De gemeente Midden-Delfland heeft op dit moment een beleidskader voor het plaatsen van kleine windmolens, dit wordt op onderdelen nog nader uitgewerkt. De rol van de gemeente en LTO is faciliterend. Wij brengen de ondernemers desgewenst in contact met professionele marktpartijen die in onze ogen goed in staat zijn de gewenste verduurzaming verder te brengen in ons gebied.

Heeft u ook interesse voor de opwek van duurzame energie op uw bedrijf? Meldt u zich dan bij Kees Boks of Gertjan Hooijmans.

Deel dit initiatief

Meer initiatieven

Lees meer

Weidevogelpact

Experimenten | Kringloopboeren
Lees meer

Mobiele zuivelinstallatie

Experimenten
Lees meer

Jonge boeren netwerk

Jonge boeren
Lees meer

Boerderij van de toekomst

Experimenten