Fruitboomgaard en pluktuin

Op het terrein naast het vrachtwagenparkeerterrein aan de rand van Schipluiden ligt een drietal kavels. De percelen zijn en blijven in eigendom van Staatsbosbeheer. Midden-Delfland wordt hier verrijkt met een hoogstamboomgaard (beweid door schapen) en een pluktuin met zacht fruit. Educatie en het vertellen van verhalen over het landschap van Midden-Delfland maken onderdeel uit van het project. De herinrichting van het terrein is mogelijk gemaakt met een subsidie uit het ELFPO (Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland).

  • Start:
2020
  • Status:
Lopend
  • Toelichting:
Er wordt hard gewerkt aan de realisatie van de pluktuin. De bestaande begroeiing is grotendeels verwijderd en het perceel is opgehoogd en geëgaliseerd. Binnenkort worden de percelen ingezaaid met kruidenrijke grasmengsels. Begin 2021 worden de fruitbomen en struiken aangeplant.

 

Ambitie

In de loop van 2020 transformeert de locatie van een verwilderd bosperceel naar een unieke plek voor de omgeving waar scholieren en recreanten kennis maken met het telen van fruit (educatie). Vrijwilligers zijn verantwoordelijk voor het beheer. Vanuit Midden-Delfland en de stedelijke omgeving komen zij geregeld naar de locatie om de handen uit de mouwen te steken. De fruitboomgaard en de pluktuin zijn toegankelijk als er vrijwilligers aanwezig zijn. Bezoekers kunnen de opbrengst van het zachte fruit kopen. Nieuwe planten, educatiematerialen en gereedschap voor het beheer van de locatie worden met de opbrengsten aangeschaft.

Toegevoegde waarde voor Midden-Delfland

Een landschappelijk aantrekkelijk en cultuurhistorisch verantwoord ingericht terrein waar op een duurzame wijze fruit wordt geteeld. De locatie wordt een plek om kennis over het telen van fruit in Midden-Delfland op te doen en te verspreiden. Scholen uit de omgeving kunnen hier terecht voor educatie. Recreanten uit de omgeving kunnen er fruit plukken en luisteren naar de verhalen over het landschap van Midden-Delfland.

Hoe kun je helpen?

  • Door vrijwilliger te worden en te helpen bij de inrichting, het beheer en onderhoud.
  • Door mee te denken in de presentatie naar buiten toe en de financieringsmogelijkheden.

Interesse? Stuur een bericht naar info@pluktuinschipluiden.nl

Deel dit initiatief

Team

Ard Zwinkels

Initiatiefnemer

Jan van den Berg

Initiatiefnemer

Meer initiatieven

Lees meer

Weidevogelpact

Experimenten | Kringloopboeren
Lees meer

Verdiepingsgroep Natuurlijk Boeren

Experimenten | Kringloopboeren
Lees meer

Delflandse vleesmeesters

Experimenten | Jonge boeren
Lees meer

Herenboeren Rotterdam

Experimenten