Fruitboomgaard en pluktuin

Op het terrein naast het vrachtwagenparkeerterrein aan de rand van Schipluiden ligt een drietal bospercelen met een verwaarloosde uitstraling. De percelen zijn in eigendom van Staatsbosbeheer. Het  idee is een hoogstamboomgaard (beweid door schapen) en pluktuin op deze locatie te realiseren. Een deel van het terrein is ecologisch ingericht.

Ambitie

Over vijf jaar is dit een unieke locatie waar scholieren en recreanten kennis maken met het telen van fruit (educatie). Vrijwilligers zijn verantwoordelijk voor het beheer. Vrijwilligers uit  Midden-Delfland en uit de stedelijke omgeving komen geregeld naar de locatie om mee te helpen. De fruitboomgaard is openbaar toegankelijk en de pluktuin wordt afgesloten. Op het openbaar gedeelte staan één of meer picknickbanken. Het zachte fruit bieden de vrijwilligers te koop aan. De opbrengsten investeren de vrijwilligers in het beheer van de locatie.

Toegevoegde waarde voor Midden-Delfland

Een landschappelijk aantrekkelijk en cultuurhistorisch verantwoord ingericht terrein waar fruit op een duurzame wijze wordt geteeld. De locatie wordt een plek waar kennis wordt opgedaan en verspreid over het telen van fruit in Midden-Delfland.  Scholen kunnen hier terecht voor educatie. Recreanten uit de omgeving kunnen hier verblijven en kennis nemen van de kwaliteiten van het landschap van Midden-Delfland.

Hoe kun je helpen?

  • Door vrijwilliger te worden en te helpen bij de inrichting, het beheer en onderhoud.
  • Door mee te denken in de presentatie naar buiten toe en de financieringsmogelijkheden.

Aangesloten bij MIND, omdat:

  • Wij een verbinding willen leggen met deskundigen en andere initiatieven waaronder het project korte ketens.
  • wij zoeken naar communicatiemogelijkheden over het project.
  • Wij een stad-land verbinding willen leggen en vrijwilligers willen werven.

Team

Jan van den Berg

Initiatiefnemer

Ard Zwinkels

Initiatiefnemer

Wouter den Boer