Weidevogelpact

De weidevogels kunnen gezien worden als een indicator voor de kwaliteit van het agrarisch cultuurlandschap. Ondanks de inzet van vele organisaties, boeren en vrijwilligers laat de weidevogelstand nog steeds een dalende trend zien. Om het tij te keren is in 2014 besloten tot oprichting van het Weidevogelpact Midden-Delfland als invulling van het IODS (aanleg A4) kwaliteitsproject “250 hectare zwaar agrarisch natuurbeheer”. Het weidevogelpact is een uniek samenwerkingsverband van vijf gebiedsorganisaties.

  • Start: 2014
  • Status: Lopend
  • Toelichting: Door verschil van inzicht in de manier waarop invulling werd gegeven aan de doelstelling van het weidevogelpact, heeft Delflands Groen besloten de deelname aan het pact met ingang van 2021 te beëindigen. Dit heeft geen nadelige gevolgen voor de reguliere weidevogelbescherming in Midden-Delfland.

 

De deelnemende organisaties hebben een belangrijke rol in het weidevogelbeheer en het verbeteren van de weidevogelstand. Het doel van het weidevogelpact is samenwerken aan een goede gebied- en toekomstgerichte aanpak voor het behoud van de weidevogels met een uniforme onafhankelijke monitoring van de weidevogels in heel Midden-Delfland. Op 17 juni 2014 hebben de deelnemende organisaties de Samenwerkingsintentie Weidevogelpact Midden-Delfland ondertekend. De Agrarische Natuurvereniging Vockestaert is de uitvoerende organisatie van het Weidevogelpact. De laatste updates over het pact zijn te vinden op www.vockestaert.nl/weidevogelpact.

De deelnemers van het weidevogelpact:

  • Agrarische Natuurvereniging Vockestaert
  • LTO Noord afdeling Delflands Groen
  • Natuurlijk Delfland (KNNV afdeling Delfland)
  • Natuurmonumenten
  • Vogelwerkgroep Midden-Delfland

 

Deel dit initiatief

Meer initiatieven

Lees meer

Kringloopboeren netwerk

Kringloopboeren
Lees meer

Verdiepingsgroep Kruidenrijk Grasland

Experimenten | Kringloopboeren
Lees meer

Energieneutrale boerderij

Experimenten
Lees meer

Van Doek, naar Werkelijkheid en Verbeelding

Experimenten