Verdiepingsgroep Bodem als Basis

Bodem als Basis ondersteunt boeren bij duurzaam bodembeheer. Hoe ziet de bodem op het melkveebedrijf eruit? Wat zijn verbeterpunten en waar liggen kansen voor betere opbrengsten? Samen met een bodemadviseur bekijken de deelnemers de eigen bodem. Het verbeteren van de bodemvruchtbaarheid, creëren van schoner water en zorgen voor meer biodiversiteit onder én boven de grond is het doel.

  • Start: 2023
  • Status: Lopend
  • Toelichting: De bodem is de basis voor een goede kringloop bij melkveehouderijbedrijven. De verdiepingsgroep Bodem als Basis helpt om meer grip te krijgen op de bodem.

De verdiepingsgroep is bedoeld voor boeren die meer grip willen krijgen op een betere bodem door duurzaam bodembeheer. In deze verdiepingsgroep wordt samengewerkt met LTO Noord. Bij iedere deelnemer wordt aan de start van het project een bodemmonster gestoken. Dit monster vormt het uitgangspunt voor de bodemadviseur om het gesprek aan te gaan. Hierbij bespreken de deelnemende boer en de adviseur de kringloop van het bedrijf. Ze kijken naar de bodem, het gewas, het vee en de mest. Samen wordt een plan opgesteld voor duurzaam bodembeheer.

Corné van Leeuwen en Kees van Mil met in het midden Dick Jan Koster en Niels Kea van PPP Agro Advies – Foto LTO Noord

Onder begeleiding van een bodemcoach en projectleider verbeteren de deelnemers de bodemvruchtbaarheid en bodemgesteldheid op het eigen bedrijf.  In studiegroepen werken de deelnemers aan een aanpak waar een gezonde bodem en een beter inkomen hand in hand gaan. Aan het project in Midden-Delfland doen elf melkveehouders mee. ‘Uit de bedrijfsbezoeken en bodemmonsters op de bedrijven is goed zichtbaar hoe gevarieerd de bodem in deze gemeente is, zelfs binnen een bedrijf. Volgens LTO Noord projectleider Inge van Paassen is optimalisatie van de bodem het belangrijkste in dit gebied. Bodemdichtheid komt hier veel voor. Dat is concreet en daar kunnen we samen met de deelnemers wat aan doen.

 

Deel dit initiatief

Team

Corné van Leeuwen

Kees van Mil

John van Paassen

Hans van Adrichem

Maarten en Ardjan Moerman

Martin van der Dool

Kees Dijkshoorn

Jan van der Kooij

Frank Knijnenburg

Rob van Winden

Arnold van Adrichem

Gertjan Hooijmans

Bert van der Kooij

Ruben van der Maas

Paul Suijker

Paul Oosthoek

Aad Ammerlaan

Meer initiatieven

Lees meer

Maatschappelijke Bokashi keten

Experimenten
Lees meer

Jonge boeren netwerk

Jonge boeren
Lees meer

Herenboeren Rotterdam

Experimenten
Lees meer

Dichtbij de boer

Experimenten