10 jaar kringloopboeren in Midden-Delfland

20 april 2018

Op woensdag 18 april zijn de kringloopcertificaten voor het studieseizoen 2017-2018 uitgereikt aan de kringloopboeren Midden-Delfand. Ze waren te gast bij UrbanFarmers Den Haag. Tijdens de bijeenkomst is naast de uitreiking van de certificaten stilgestaan bij de resultaten van 10 jaar kringloopboeren in Midden-Delfland.

Wat heeft het opgeleverd?

Gedurende de laatste 10 jaar hebben 30 melkveehouders in Midden-Delfland meegedaan aan het studie- en innovatieprogramma ‘Kringloopboeren Midden-Delfland’. Ze hebben zich ingespannen om meer duurzaamheidswinst te boeken op hun bedrijven. Een analyse van de resultaten levert een aantal interessante en vooral positieve conclusies op.

  • De belangrijkste is dat de boeren meer melk per hectare produceren met minder verliezen van stikstof en fosfaat. Over het algemeen ligt het verbruik van deze stoffen aanzienlijk lager dan het landelijk gemiddelde. Bij fosfaat is er zelfs sprake van een negatieve balans. Dat wil zeggen dat er meer fosfaat in de melk wordt afgevoerd dan dat er in de vorm van kunstmest en krachtvoer wordt aangevoerd. Het gevolg is dat de fosfaat-uitspoeling naar het grond- en oppervlaktewater aanzienlijk is gedaald.
  • Een ander belangrijk resultaat is dat de grondgebondenheid fors is vergroot; dit komt tot uiting in een flinke toename van het aandeel eiwit dat door de boeren zelf geproduceerd is.
  • Tot slot zien we dat de bedrijven aanzienlijk minder broeikasgassen uitstoten wat, zoals bekend, beter voor het klimaat is. Al met al kan de conclusie worden getrokken dat de Kringloopboeren in Midden-Delfland klaar zijn voor de toekomst

Toch liggen er voor de kringloopboeren ook nog kansen en uitdagingen op het gebied van innovatie. De kringloopboeren zijn uitgedaagd om deze opgaven te formuleren. Het MIND netwerk staat klaar om daarin te ondersteunen.

Kringloopboeren Midden-Delfland is een samenwerking tussen de gemeente Midden-Delfland, LTO Delflands Groen en de provincie Zuid-Holland.

Deel dit bericht

Meer initiatieven

Lees meer

Startavond Duurzaam Boer Blijven seizoen 2023-2024

04 oktober 2023
Lees meer

Themasessie ‘Grond en alternatieve financiering’

27 november 2017
Lees meer

Duurzaam Boer Blijven magazine - Hoe kringlooplandbouw wortel schiet

01 december 2021
Lees meer

Duurzaam Boer Blijven magazine - Boeren voelen zich gewaardeerd

02 maart 2022