Afronding kringloopboeren-seizoen 2019-2020

20 mei 2020

In 2008 is in Midden-Delfland gestart met kringlooplandbouw, een samenwerking tussen Gemeente Midden-Delfland en LTO Noord – Delflands Groen. De boeren doen hun best om ieder jaar weer betere resultaten te behalen op het gebied van duurzaamheid. Centraal staat het sluiten van bodem-plant-dier-mest kringlopen op de bedrijven en het gebied om zo bij te dragen aan de verduurzaming van de landbouw. De melkveehouders in Midden-Delfland horen binnen Nederland bij de voorlopers in de kringlooplandbouw. Sinds vorig jaar heeft Minister Carola Schouten van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit de kringlooplandbouw tot speerpunt van haar beleid gemaakt. Reden te meer om aandacht te blijven besteden aan kringlooplandbouw.

Kringloopcertificaat

De deelnemende melkveehouders ontvangen ieder jaar een kringloopcertificaat waarop de resultaten van het afgelopen studieseizoen zijn genoteerd. De indicatoren van het kringloopcertificaat van de boeren in Midden-Delfland zijn vorig jaar in overeenstemming gebracht met het door FrieslandCampina gehanteerde “On the way to Planet Proof” keurmerk van stichting Milieukeur. Een goede kwaliteit mest en een optimaal functionerend bodemleven worden gezien als sleutel tot succes en biedt ook economisch perspectief voor de boeren.

Dit studieseizoen zijn er twee drukbezochte bijeenkomsten geweest over kringlooplandbouw en over de thema’s van de verdiepingsgroepen, Waterkwaliteit, Kruidenrijk grasland en Natuurlijk boeren. Daarnaast zijn er drie series van kleine groepsbijeenkomsten georganiseerd waarin de cijfers besproken en vergeleken worden en waar wordt gekeken waar en hoe de duurzaamheidsprestaties nog verder verbeterd kunnen worden. Hierbij wordt ondersteuning geboden door adviesbureau Boerenverstand en DMS.

certificaat

Afsluiting studieseizoen

Dit studieseizoen komen 35 melkveehouders in aanmerking voor het kringloopcertificaat. Door de Coronacrisis zijn de laatste serie groepsbijeenkomsten helaas niet doorgegaan. Als oplossing heeft DMS de melkveehouders individueel gebeld om de ingeleverde kringloopwijzer cijfers van 2019 te bespreken.

Normaal wordt het kringloopboerenseizoen afgesloten met een gezellige avond waarbij de certificaten worden uitgereikt aan de deelnemers. De certificaten worden dit jaar echter via de post verzonden. Wethouder Sonja Smit en Frank Verhoeven van adviesbureau Boerenverstand geven in een kort videogesprek uitleg over de behaalde kringloopresultaten.

Deel dit bericht

Meer initiatieven

Lees meer

In gesprek met… de wethouder

29 januari 2020
Lees meer

Midden-Delflands product naar de stad

25 april 2019
Lees meer

Volle bak bij startavond kringloopboerenseizoen

12 oktober 2022
Lees meer

Duurzaam Boer Blijven magazine - Hoe kringlooplandbouw wortel schiet

01 december 2021