De kop is eraf: het kringloopboeren seizoen 2019-2020 is gestart

16 oktober 2019

Maandagavond 14 oktober trapten Arnold van Adrichem (voorzitter LTO Noord afd. Delflands Groen) en Sonja Smit (wethouder gemeente Midden-Delfland) in een volle zaal het kringloopboerenseizoen 2019-2020 af. Na al 11 kringloopboerenseizoenen achter de rug, zetten we dit jaar ambitieus door. Méér focus op cijfers, méér samenwerking met andere partijen, en méér aan de buitenwereld laten zien wat we hier in het gebied doen. Het was een goed gevulde avond met veel verschillende partijen die aan het woord kwamen: Boerenverstand, FrieslandCampina, ministerie van LNV, Hoogheemraadschap van Delfland en het Louis Bolk Instituut.

Frank Verhoeven van Boerenverstand nam de zaal mee in wat het afgelopen jaar is gedaan binnen het programma Duurzaam Boer Blijven. De losse programmaonderdelen van Duurzaam Boer Blijven (Kringloopboeren, Jonge Boeren en Experimenten) worden meer en meer geïntegreerd en vallen nu onder de paraplu Midden IN Delfland (MIND). Op de website is zichtbaar hoe deze drie pijlers samenvallen en kun je je als bedrijf profileren door een bedrijfsportret aan te maken.

IMG_0253

Deze avond stond volledig in het teken van kringlooplandbouw en hoe we daar handen en voeten aan geven in het komend seizoen. Alhoewel kringlooplandbouw nu helemaal hot is, bestaat het al even. De essentie is in al die jaren hetzelfde gebleven: minder input, dezelfde output of liefst nog meer. Stikstof en fosfaat zijn belangrijke indicatoren en de laatste 5 à 6 jaar is klimaat ook een steeds grotere rol gaan spelen. Kringlooplandbouw is een zoektocht naar hoe je zoveel mogelijk gebruik kan maken van eigen resources in balans met de omgeving. Het draait om echt vakmanschap, waardoor het bedrijfsrendement omhoog gaat. De focus ligt hierbij op de resultaten en niet op hoe een agrarisch ondernemer tot die resultaten komt.

Kringloopboeren: ga zo door!

Kijkend naar de cijfers van 2018 is de conclusie dat de kringloopboeren het in Midden-Delfland goed doen. Guus van Laarhoven, programmaleider Biodiversiteit en Milieu bij FrieslandCampina, bevestigde dit door op te merken dat de kringloopboeren in Midden-Delfland als groep al veel verder zijn de rest van Nederland. Op de indicatoren CO2 en natuurbeheer valt echter nog winst te behalen. Daarom zetten we hier aankomend seizoen in het basisprogramma extra op in. FrieslandCampina speelt hierin een rol, aangezien zij masterclasses broeikasgassen aanbieden en natuurbeheer per bedrijf berekenen. Ook Michel Berkelmans, manager Experimenten Kringlooplandbouw binnen LNV, was van de partij. Op een landelijk LNV congres kwam hij in contact met MIND en wilde graag meer te weten komen, dus zodoende woonde hij de avond bij. Hij was blij verrast over hoe we het hier in het gebied aanpakken en drukte de groep op het hart: ‘’ga vooral door met wat jullie al aan het doen zijn!’’.

72526211_2388204824773142_332177701295095808_n
IMG_0262
Verdiepingsgroep Waterkwaliteit

Naast het basisprogramma, kent dit seizoen ook weer verdiepingsgroepen, zoals Waterkwaliteit, Kruidenrijk grasland en Natuurlijk boeren. Sandra Fraikin, Hoogheemraadschap Delfland, vertelde dat Delfland kringlooplandbouw een warm hart toedraagt. Kringlooplandbouw helpt hen namelijk weer verder in het behalen van de Kaderrichtlijn Water doelstellingen. Om haar woorden kracht bij te zetten, bracht ze het goede nieuws dat Delfland onderzoekt of en hoe zij bij kan dragen aan de stapeling van beloningen. Daarnaast riep zij de boeren op om zich aan te sluiten bij de verdiepingsgroep Waterkwaliteit. Vijf boeren zijn al druk bezig met meten en het verzamelen van cijfers, maar er is ruimte voor meer boeren. Doel van deze groep is meer te weten komen over wat er in het water gebeurt en op het bedrijf om zo het stikstof- en nitraatgehalte in de sloot te verlagen.

Verdiepingsgroep Kruidenrijk grasland

Pedro Janssen, Onderzoeker Duurzame veehouderij & Agrobiodiversiteit Louis Bolk Instituut, nam de groep mee in de verdiepingsgroep Kruidenrijk grasland en wat dit inhoudt. Waar extensief kruidenrijk grasland zich primair focust op het bevorderen van de biodiversiteit, focust productief kruidenrijk grasland zich op de productiviteit. In dit jaar is er bij 9 melkveehouders in Midden-Delfland in totaal 22 ha aan kruidenrijk grasland ingezaaid. Ook hier de oproep aan geïnteresseerden om zich aan te sluiten bij de groep.

Al met al kijken we terug op een geslaagde avond en gaan we gezamenlijk met volle moed het nieuwe seizoen in!

Heb je je nog niet opgegeven voor het seizoen, wil je je aansluiten bij een of meerdere verdiepingsgroep(en) en/of wil je een eigen bedrijfspagina op de MIND website? Meld je dan bij Kees Moerman via info@middenindelfland.net.

Deel dit bericht

Meer initiatieven

Lees meer

Melkveehouders vertellen over boeren op water met de Klimaatkaravaan

11 juli 2022
Lees meer

Boer en stad van waarde voor elkaar

04 april 2018
Lees meer

Vernieuwen in Midden-Delfland; afstemming van binnen en buiten

28 maart 2017
Lees meer

10 jaar kringloopboeren in Midden-Delfland

20 april 2018