Extra beloning voor kringloopboeren Midden-Delfland bij verduurzaming

14 juli 2021

Hoogheemraadschap van Delfland erbij voor waterkwaliteitverbetering

Het Hoogheemraadschap van Delfland gaat meedoen met het financiële beloningssysteem voor de kringloopboeren in Midden-Delfland. Boeren die zich inzetten voor het verbeteren van de waterkwaliteit, ontvangen daarvoor vanaf de start van het nieuwe kringloopseizoen ook een vergoeding van het waterschap.

Hoogheemraad Marcel Belt, wethouder Sonja Smit en Guus van Laarhoven van FrieslandCampina maakten dit nieuws bekend tijdens een verrassingsbezoekje aan melkveehouder Anton van der Ende. Ook voorzitters Gertjan Hooijmans en Arnold van Adrichem van LTO Noord, afdeling Delflands Groen waren erbij.

Inspanningen beloond
De boeren in Midden-Delfland willen verduurzamen. Maar voor die transitie is steun nodig. Melkveehouders die zich inzetten en goed scoren op dierenwelzijn, klimaat en biodiversiteit konden al rekenen op financiële waardering van gemeente Midden-Delfland en FrieslandCampina (voor de leden). Daar komt vanaf de start van het nieuwe kringloopseizoen dus een waardering van het Hoogheemraadschap van Delfland bij. Concreet kunnen de financiële bedragen van de gemeente en het Hoogheemraadschap van Delfland oplopen tot € 2.800 per jaar. Daarbovenop betaalt FrieslandCampina zijn leden een meerprijs per liter duurzamer geproduceerde melk.

Kringlooplandbouw is de toekomst
Voorzitters Arnold van Adrichem en Gertjan Hooijmans van LTO Noord geloven in de toekomst van kringlooplandbouw: ‘Boeren dragen bij aan een sterk en biodivers landschap, een duurzame melkveehouderij en gezond voedsel. Maar wij kunnen dat niet alleen. Het is goed dat ook andere partijen aanhaken om onze missie verder te brengen.’ Wethouder Sonja Smit onderstreept het belang van samen optrekken hierin: ‘De stapeling van beloningen voor duurzaamheid is in het belang van onze kringloopboeren én van de 2 miljoen mensen die rondom Midden-Delfland wonen. Alleen als een boer geld verdient, kan hij investeren in de kwaliteit van zijn erf en land met de koe in de wei. En van al dat groen, van al die rust en ruimte, mag iedereen vervolgens genieten.’

Delfland waardeert kringloopboeren voor verduurzaming
Het Hoogheemraadschap van Delfland werkt in heel haar verzorgingsgebied samen met partners toe naar schoon, gezond en levend water. Hoogheemraad Marcel Belt: ‘Dat doen we onder meer door nieuwe waternatuur aan te leggen en bronnen van vervuiling terug te dringen. Momenteel komen nog veel grondstoffen van boeren in het water terecht. Dat is niet goed voor het waterleven. Door de mineralenkringloop in de landbouw te sluiten, kunnen we dat voorkomen. Dat is niet van de ene op de andere dag geregeld. Wij willen daarom de boeren ondersteunen in deze transitie, onder andere door aan te sluiten bij de subsidieregeling van gemeente Midden-Delfland.’ Kringloopboer Anton van der Ende is blij  met de stimulans. Hij benadrukt het belang van schoon slootwater voor zijn melkveehouderij: ‘De kwaliteit van het drinkwater is bepalend voor de gezondheid van mijn koeien. Ik vind het belangrijk om hierin te investeren. Een extra steuntje in de rug is natuurlijk mooi meegenomen!’

beloning duurzame boeren 6

Duurzame toekomst
Programmaleider Guus van Laarhoven van FrieslandCampina: ‘Het is cruciaal dat er goede verdienmodellen zijn voor duurzamer boeren. Velen verduurzamen al jaren, maar dat kost wel mankracht en geld. FrieslandCampina beloont haar leden al op allerlei duurzaamheidsindicatoren, van natuur tot klimaat en dierwelzijn. Als verschillende partijen belonen voor duurzamere inspanningen en daarvoor dezelfde voorwaarden gebruiken, kan een melkveehouder voor diezelfde inspanning beloningen ‘stapelen’. Op die manier wordt het haalbaarder om continu duurzamere stappen te zetten’.

beloning duurzame boeren 9
beloning duurzame boeren 5
beloning duurzame boeren 3
beloning duurzame boeren 10

Foto’s: Arend van der Salm Fotografie

Deel dit bericht

Meer initiatieven

Lees meer

Laat je verrassen!

24 oktober 2017
Lees meer

Ganzen uit eigen polder

28 maart 2018
Lees meer

Gedeputeerden Rijkaart en Van Leeuwen gaan de boer op in Midden-Delfland

08 november 2023
Lees meer

LTO ledenavond over innovatienetwerk Midden IN Delfland

25 oktober 2017