In gesprek met… de wethouder

29 januari 2020

Waar hoor je het niet? Jongeren hebben de toekomst! De hamvraag is echter of dat eigenlijk ook voor jonge boeren geldt. Vandaag de dag speelt deze vraag meer dan eens in de hoofden van hen die werkzaam zijn in de sector. Dat is niet gek gezien de stikstofcrisis, de roep om verduurzaming van het boerenbedrijf, en de onzekerheid van de politiek. Om maar niet te spreken over de uitdagingen die op de jonge boeren afkomen wat betreft bedrijfsopvolging en -overname. Hoe zit dit in Midden-Delfland? Is er hier eigenlijk toekomst voor jonge boeren? De jonge boeren zelf vroegen het aan Sonja Smit, wethouder van de gemeente Midden-Delfland met onder andere het buitengebied in haar portefeuille.

In de gezellige huiskamer van Leen Groen (veehandelaar) gingen maar liefst 23 jonge boeren (melkveehouders, loonwerkers, agrarisch studenten, en jongeren die op een andere manier passie hebben voor de sector) in gesprek met de wethouder. Van alles is de revue gepasseerd: de toekomst van Midden-Delfland en hoe jonge boeren in dit plaatje passen, bedrijfsopvolging en -overname, natuur en landbouw in Midden-Delfland, etc.

Toekomstbeeld

Wat betreft de toekomst van Midden-Delfland rezen vragen, zoals: ‘Hoe ziet Midden-Delfland er over 10 jaar uit?’, ‘Hoe voorkom je dat na vertrek van de huidige wethouder het gemeentebeleid wordt omgegooid?’ en ‘Hoe behouden we landbouwgrond voor de landbouw sector?’. Hoe Midden-Delfland er over 10 jaar fysiek uit ziet, is voor iedereen een vraag. Zo ook voor de wethouder. Feit is dat het noodzakelijk is dat er verandering plaatsvindt in het denken van mensen, want anders is er over 50 jaar geen Midden-Delfland meer. Het open en groen houden van het gebied is zo’n belangrijke opgave dat het zelfs de kerntaak van de gemeente is. De wethouder houdt zich hier dus ook dagelijks mee bezig. Hierin zit tegelijkertijd het gezamenlijk belang van de gemeente en boeren. We moeten samen op blijven trekken om het gebied open en groen te houden.

IMG_1132
Hoe komen we daar?

Dit doen we volgens de wethouder door het maken van beleid, het vertellen van het verhaal van Midden-Delfland en samenwerken in het gebied en in de regio. Deze drie dingen hangen nauw met elkaar samen. Zo is het aan de boeren om hun verhaal over Midden-Delfland te vertellen aan iedereen die het wil horen. De wethouder zorgt ervoor dat er passend beleid is om het gebied open en groen te houden. En met elkaar moeten we zoeken naar samenwerking met groene gebiedsorganisaties en regiogemeenten. Dat gebeurt momenteel binnen de zogeheten Gebiedstafel Bijzonder Provinciaal Landschap Midden-Delfland.

Daarnaast moet het gebied constant met de tijd meegaan en zich mee ontwikkelen met wat er gebeurt in de omgeving. Dit omvat uitdagingen, zoals de energietransitie, klimaatadaptatie, biodiversiteitsherstel en de verstedelijkingsopgave. Tegelijkertijd biedt de ligging van het gebied ook kansen, zoals de dichtbij liggende steden waar veel consumenten en recreanten wonen. Hierin dragen jonge boeren zelf ook een verantwoordelijkheid door actief te zoeken naar manieren waarop ze met hun bedrijf (kunnen) bijdragen aan bovenstaande thema’s. Overheden en consumenten moeten op hun beurt hierin ook hun rol pakken, zodat dit resulteert in een plus op het verdienmodel van de boeren en een plus op biodiversiteit, klimaat en milieu. Ook dit is een uitdaging waar Midden-Delfland voor staat.

Bottomline is dat alles wat we nu doen effect heeft op hoe het gebied er over 10, 30 of zelfs 50 jaar uitziet. Maar als we even teruggaan naar het ‘nu’, is er voor jonge boeren binnen Midden-Delfland wel degelijk toekomst. De verkaveling is in de basis op orde, maar de beschikbaarheid van betaalbare grond voor de sector zal altijd een uitdaging blijven. Een andere grote uitdaging voor de hele sector (en dus ook in Midden-Delfland) is bedrijfsopvolging- en overname. Om te zorgen dat er in de toekomst nog voldoende boeren in Midden-Delfland zijn, wil de gemeente met de jonge boeren meedenken over deze complexe onderwerpen. Een van de manieren waarop de gemeente dit doet binnen het Jonge Boeren Netwerk, is door het organiseren van een inhoudelijke masterclass over dit onderwerp.

IMG_1143
IMG_1140
Vertel het verhaal!

De wethouder sloot de avond af met een belangrijk punt dat ze de jongeren wilde meegeven: vertel het verhaal van Midden-Delfland! Zij doet dit al dagelijks, maar het komt nog veel beter over als het verhaal van de boeren zelf komt. Na deze woorden moesten we toch echt een eind aan het twee uur durende gesprek breien en kon Leen Groen aan zijn rondleiding over het bedrijf beginnen. Conclusie van de avond was dat dit zeker voor herhaling vatbaar is!

Wil je je aansluiten bij het Jonge Boeren Netwerk of meer info? Stuur dan een berichtje naar info@middenindelfland.net

Deel dit bericht

Meer initiatieven

Lees meer

Land van melk en honing

26 oktober 2017
Lees meer

Duurzaam Boer Blijven magazine - Kringloopboeren aan het woord, Henk & Jolanda Dijkshoorn

19 januari 2022
Lees meer

Boerenverstand Podcast #6 - De kringloopboeren in Midden-Delfland

10 mei 2023
Lees meer

Masterclass Klimaat

21 februari 2020