Kringloopboerenseizoen van start

08 december 2021

Startbijeenkomst

Op 29 september 2021 is het nieuwe kringloopboerenseizoen weer van start gegaan. Tijdens een drukbezochte avond bij Loonbedrijf Van Paassen is het programma voor het nieuwe studieseizoen gepresenteerd.

Frank Verhoeven van Boerenverstand heeft deze avond een overzicht van de plannen voor komend studieseizoen gepresenteerd wat wederom bestaat uit cijferbijeenkomsten, plenaire bijeenkomsten en verdiepingsgroepen. Jeroen van der Meer die namens DMS de cijferbijeenkomsten van de studiegroepen begeleidt heeft deze avond een overzicht van de prestaties van afgelopen jaar gepresenteerd.

Binnen de verdiepingsgroepen over kruidenrijk grasland (onder begeleiding van Louis Bolk Instituut), natuurlijk boeren en waterkwaliteit (samenwerking met Hoogheemraadschap van Delfland) is er ruimte voor experimenteren en veldwerk.

Willem van Laarhoven, al vele jaren specialist duurzaamheid binnen de landbouw heeft na de pauze een presentatie gegeven over levensduurverlenging van melkvee en wat dat betekent voor de kringloop en de economie.

Kringloopboerenbijeenkomsten over rantsoen

In november is het kringloopboeren studieprogramma weer gestart. In kleine studiegroepen van 5 a 6 deelnemers worden in dit studieprogramma de cijfers besproken. De eerste cijferbijeenkomsten dit seizoen gingen over het rantsoen en alles wat daarmee samenhangt zoals de kuil, voeraankopen, melkproductiegegevens en het berekende rantsoen.

Bij deze rantsoenbijeenkomsten ging het dus over alle producten die men voert en de voerresten die per dag overblijven. Niet alleen de kilo’s voer maar vooral ook VEM, Ruw Eiwitgehalte, Fosforgehalte, aantal dieren, lactatie stadium/dagen en dagproductie per koe zijn van belang hierbij.

Door de cijfers met elkaar te bespreken en vergelijken wordt inzichtelijk gemaakt hoe het sluiten van de kringloop verbeterd kan worden. Deze groepsbijeenkomsten worden zoals voorgaande jaren weer begeleid door Jeroen van der Meer van DMS.

Deel dit bericht

Meer initiatieven

Lees meer

Foto's - de eerste innovatiesessie

30 mei 2017
Lees meer

Kringloopboeren in Midden-Delfland boeren steeds duurzamer

04 mei 2022
Lees meer

De kop is eraf: het kringloopboeren seizoen 2019-2020 is gestart

16 oktober 2019
Lees meer

Van pillen naar paprika

14 juni 2018