Kruidenrijk grasland bij Kringloopboeren

09 december 2020

Sinds een aantal jaar wordt er door een groep melkveehouders gewerkt aan het introduceren van kruiden in hun grasland. Normaal gesproken grazen hun koeien in weiland waar voornamelijk gras groeit. Een aantal melkveehouders zijn aan het experimenteren met het inzaaien van verschillende kruiden in hun weiland. Op deze manier verhogen ze de biodiversiteit van het boerenland.

Kruidenrijk grasland is niet alleen goed voor de bloemen en insecten, maar de insecten zijn ook weer voedsel voor onder andere weidevogels. Daarnaast maken deze kruiden het grasland minder gevoelig voor droogte en zijn ze goed voor de gezondheid van de koeien. Planten als rode klaver en cichorei hebben een penwortel die water uit diepere lagen op kan nemen op het moment dat gras hier niet meer toe in staat is. Er hoeft ook er minder kunstmest gestrooid te worden doordat de klavers in de mengsels stikstof uit de lucht binden. Smalle weegbree is een andere plant die veel gebruikt wordt in de kruidenrijke mengsels. Doordat de koeien ook smalle weegbree eten worden ze effici├źnter in het opnemen van eiwit uit het gras en klaver die ze ook eten. Dit zorgt er dus voor dat er minder stikstof verloren gaat.

Zorgen voor een kruidenrijk grasland is makkelijker gezegd dan gedaan. Op gebied van inzaai en management komt er nog wel wat bij kijken om deze kruiden goed te laten slagen. In de beginfase moet de concurrentie tussen het gras en de kruiden goed in de gaten worden gehouden. Gras ontwikkelt sneller dan de kruiden en als hier niet op geanticipeerd wordt nemen de grassen in een perceel al snel de overhand. In de studiegroep worden de verschillende percelen die zijn ingezaaid met elkaar vergeleken om er op die manier achter te komen wat er wel en wat er niet werkt.

De afgelopen twee jaar is er door de Kringloopboeren Midden Delfland in totaal al 40 hectare ingezaaid met deze kruiden. Hiervan zijn 10 hectare doorgezaaid in de bestaande graszode door smalle stroken te frezen in het gras. Ook in 2021 gaat deze groep melkveehouders verder met ervaring opdoen met kruidenrijk grasland. Er zal dieper worden ingegaan op het beheer van de kruiden in de wei maar ook naar de inpassing van kruiden in het rantsoen van de koeien.

De verdiepingsgroep Kruidenrijk Grasland wordt begeleid door Pedro Janssen, Onderzoeker Duurzame Veehouderij & Agrobiodiversiteit van het Louis Bolk instituut.

Deel dit bericht

Meer initiatieven

Lees meer

Kaasmeesters van start dankzij subsidie Groenfonds

22 juli 2021
Lees meer

LTO ledenavond over innovatienetwerk Midden IN Delfland

25 oktober 2017
Lees meer

TOP-score voor onze Kringloopboeren

18 april 2019
Lees meer

Groen voor de stad

09 juli 2019