Leidraad bodemdaling

15 december 2020

Bodemdaling. Wat te doen?
Bodemdaling is een bekend verschijnsel, ook in Midden-Delfland. De bodem van de polders daalt. Maar niet op alle plekken even sterk en minder dan in bijvoorbeeld het Groene Hart. De leidraad Bodemdaling (waar LTO Noord afdeling Delflands Groen, gemeente Midden-Delfland, hoogheemraadschap van Delfland en de provincie Zuid-Holland op dit moment aan werken) geeft boeren en overheden straks handvatten hoe ze op een verantwoorde manier kunnen omgaan met bodemdaling. Rekening houdend met de agrarische bedrijfsvoering, én zaken als water, cultuurhistorie, biodiversiteit, het voorkomen CO2-uitstoot en natuurlijk de bodem zelf.

Oorzaak
De belangrijkste oorzaak voor bodemdaling is het peilbeheer. Het hoogheemraadschap pompt water uit de polders om ervoor te zorgen dat we droge voeten houden én dat de bodem geschikt is voor de melkveehouderij. Dat de mate van bodemdaling varieert, heeft te maken met de hoeveelheid veen in de bodem. Op plekken waar meer klei en zand in de bodem zit, is er minder veenoxidatie en daalt de bodem dus minder hard. De bodemdaling varieert overigens niet alleen in het gebied. De daling kan zelfs per perceel variëren.

Deel dit bericht

Meer initiatieven

Lees meer

Aftrap Jonge Boeren Seizoen 2019-2020

20 november 2019
Lees meer

TOP-score voor onze Kringloopboeren

18 april 2019
Lees meer

Nieuwe verdiepingsgroep - Bodem als Basis

27 juni 2023
Lees meer

Duurzaam Boer Blijven magazine - Kringloopboeren aan het woord, Maarten Moerman

16 februari 2022