Leidraad bodemdaling

15 december 2020

Bodemdaling. Wat te doen?
Bodemdaling is een bekend verschijnsel, ook in Midden-Delfland. De bodem van de polders daalt. Maar niet op alle plekken even sterk en minder dan in bijvoorbeeld het Groene Hart. De leidraad Bodemdaling (waar LTO Noord afdeling Delflands Groen, gemeente Midden-Delfland, hoogheemraadschap van Delfland en de provincie Zuid-Holland op dit moment aan werken) geeft boeren en overheden straks handvatten hoe ze op een verantwoorde manier kunnen omgaan met bodemdaling. Rekening houdend met de agrarische bedrijfsvoering, én zaken als water, cultuurhistorie, biodiversiteit, het voorkomen CO2-uitstoot en natuurlijk de bodem zelf.

Oorzaak
De belangrijkste oorzaak voor bodemdaling is het peilbeheer. Het hoogheemraadschap pompt water uit de polders om ervoor te zorgen dat we droge voeten houden én dat de bodem geschikt is voor de melkveehouderij. Dat de mate van bodemdaling varieert, heeft te maken met de hoeveelheid veen in de bodem. Op plekken waar meer klei en zand in de bodem zit, is er minder veenoxidatie en daalt de bodem dus minder hard. De bodemdaling varieert overigens niet alleen in het gebied. De daling kan zelfs per perceel variëren.

Deel dit bericht

Meer initiatieven

Lees meer

Van Doek, naar Werkelijkheid & Verbeelding

17 mei 2018
Lees meer

Leidraad bodemdaling

15 december 2020
Lees meer

Kringloopresultaten over 2019

22 juni 2020
Lees meer

Groen voor de stad

09 juli 2019