LTO Noord en gemeente Midden-Delfland stimuleren het opwekken van duurzame energie door agrariërs

21 februari 2020

LTO Noord en gemeente Midden-Delfland willen het opwekken en gebruik van duurzame energie binnen de landbouwsector bevorderen. Zij bieden daarom alle boeren in Midden-Delfland de mogelijkheid om tegen een geringe eigen bijdrage een maatwerkadvies te laten opstellen voor duurzame energieopwekking via zonnepanelen op het dak of een kleine windmolen op het erf. Op basis van dit advies kunnen agrariërs het besluit nemen of ze gebruik willen maken van de subsidieregeling Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE+) of de salderingsregeling voor zonnepanelen. Aanmelden voor het laten opstellen van een advies kan tot 28 februari.

Zonnepanelen op het dak en kleine windmolens passen binnen de visie van gemeente Midden-Delfland om te verduurzamen met behoud van de ruimtelijke kwaliteit van het groene en open landschap. Boeren in Midden-Delfland die overwegen via één van deze vormen te verduurzamen, kunnen eerst een scan laten uitvoeren door LTO Noord Projecten. Zij berekent op basis van de bedrijfsgegevens welke vorm het meeste rendement oplevert. Het advies kost gemiddeld 1.200 euro. Met ondersteuning vanuit het IODS-project Duurzaam Boer Blijven betalen ondernemers slechts 150 euro.

Vitale melkveehouderij
LTO Delflands Groen en gemeente Midden-Delfland zijn de trekkers van het studie- en innovatieprogramma Duurzaam Boer Blijven in Midden-Delfland. De duurzame prestaties van de Midden-Delflandse boeren zijn al uitzonderlijk goed. Maar er is altijd ruimte voor een nóg duurzamere aanpak op weg naar gesloten kringlopen op alle boerenbedrijven. Wethouder Sonja Smit van gemeente Midden-Delfland: ‘Boeren zijn cruciaal voor het behoud van ons polderlandschap. Een economisch vitale landbouwsector is daarom van groot belang voor Midden-Delfland. Het mes van deze regeling snijdt aan twee kanten. We ondersteunen onze melkveehouders bij hun ontwikkeling naar een toekomstbestendige agrarische sector én we leveren als gemeente onze bijdrage aan het verduurzamen van de regio. Ik ben blij met alwéér een mooie samenwerking tussen LTO Delflands Groen en gemeente Midden-Delfland!’

Maatwerk
Het advies richt zich op zowel de mogelijkheden van de SDE+ subsidie als de salderingsregeling voor zonnepanelen. De laatste ronde van de huidige SDE+ subsidieregeling sluit al op 2 april. Boeren moeten zich daarom uiterlijk 28 februari aanmelden voor het advies.

LTO Noord verwacht dat de SDE+ subsidie voor zonnepanelen en windmolens stevig wordt bijgesteld naar beneden of zelfs verdwijnt. De salderingsregeling voor zonnepanelen wordt vanaf 2023 stapsgewijs afgebouwd en stopt in 2031.

 

Deel dit bericht

Meer initiatieven

Lees meer

Feestelijke uitreiking kringloopcertificaten seizoen 2023-2024

12 april 2024
Lees meer

Kringloopboeren in Midden-Delfland gaan aan de slag met kruidenrijk grasland

23 september 2019
Lees meer

Jouw ideeën delen in de Melkbar

06 juni 2019
Lees meer

Herenboeren Rotterdam

09 mei 2018