Masterclass Klimaat

21 februari 2020 •

Op 18 en 19 februari 2020 is door zuivelonderneming FrieslandCampina een Masterclass Klimaat georganiseerd. Alle melkveehouders uit Midden-Delfland waren hiervoor uitgenodigd. Twintig melkveehouders hebben deze masterclass in de Paardenstal in Schipluiden gevolgd. De masterclass werd gegeven door PPP-Agro Advies, een bedrijf wat zich bezig houdt met kennisadvies aan de melkveehouderijsector.

Planet Proof keurmerk
Om te voldoen aan de voorwaarden voor het onafhankelijke keurmerk voor duurzame ‘On the way to Planet Proof’ zuivel, onder andere zichtbaar op de zuivelpakken van FrieslandCampina, zijn indicatoren opgesteld door Stichting Milieukeur. Deze komen grotendeels overeen met de indicatoren van de Kringloopwijzer die al jaren in Midden-Delfland wordt gehanteerd. Inmiddels zijn de indicatoren van het keurmerk en van de Kringloopwijzer volledig op elkaar afgestemd. Een van de indicatoren van de kringlooplandbouw is de uitstoot van broeikasgas. Op deze indicator hebben niet alle boeren in Midden-Delfland een hoge score. Dit was de reden om binnen het kringloopboerenprogramma deze masterclass te organiseren.

Indicator Broeikasgasuitstoot
In deze masterclass is dieper ingegaan op de kansen die er voor melkveebedrijven liggen om de CO2 uitstoot te verminderen, met daarbij de focus op het rantsoen. Het rantsoen is namelijk een belangrijke sturingsfactor voor het verminderen van de CO2 uitstoot. Tijdens de masterclass is daarom samen met PPP-Agro gekeken naar de rantsoenen van de koeien van de deelnemende veehouders. Hoe kunnen zij de voerderwaarde op peil houden en toch minder broeikasgassen uitstoten. De emissie per voersoort is hierbij van belang. Voersoorten die veel emissie veroorzaken kan je beter wat minder voeren maar de voederwaarde moet wel op peil blijven.

Door de verliezen van onder andere CO2, fosfaat en stikstof te verminderen, kunnen de duurzaamheidsprestaties van de bedrijven verbeteren en gaan we steeds meer richting een Planet Proof melkveehouderij in Midden-Delfland.

Deel dit bericht

Meer initiatieven

Lees meer

Boer en stad van waarde voor elkaar

04 april 2018
Lees meer

Groen voor de stad

09 juli 2019
Lees meer

Kringloopresultaten over 2019

22 juni 2020
Lees meer

Winterseizoen Midden-Delfland Online!

16 december 2020