Meer financiële waardering voor kringloopboeren in Midden-Delfland

26 november 2021

“Rotterdam de boer op!” gaat bijdragen aan ‘gestapeld belonen’ van de kringloopboeren in Midden-Delfland

De coalitie Rotterdam de boer op! gaat als 4e partij bijdragen aan ‘gestapeld belonen’, het financiële beloningssysteem voor de kringloopboeren in Midden-Delfland. Dit betekent dat boeren die zich extra inzetten voor het sluiten van bodem, -plant, -dier, en mestkringlopen op hun bedrijf, hier een vergoeding voor krijgen.

Gestapeld belonen

Gestapeld belonen

De gemeente Midden-Delfland is de subsidieregeling ‘gestapeld belonen’ gestart om melkveehouders die zich inzetten en goed scoren op dierenwelzijn, klimaat en biodiversiteit financieel hiervoor te belonen. Naast de gemeente Midden-Delfland en het Hoogheemraadschap van Delfland draagt nu ook de coalitie Rotterdam de boer op! bij aan deze regeling. Hierdoor kan de beloning voor de boeren nu oplopen tot € 4.200 per jaar. Daarbovenop betaalt FrieslandCampina haar leden een meerprijs per liter duurzamer geproduceerde melk”. Sonja Smit, wethouder in de gemeente Midden-Delfland is trots dat ook Rotterdam de boer op! instapt: “In Midden-Delfland wijzen we niet met onze vinger naar de boeren ‘hoe ze het moeten doen’, hier zorgen we dat de boeren geld en waardering krijgen wanneer ze maatregelen nemen waar wij als maatschappij om vragen.”

Gestapeld belonen

Boer Dijkshoorn

Het officiële moment vond plaats op de boerderij van boer Kees Dijkshoorn en zijn zoon Tjerk in Maasland. Kees draait al mee in het programma voor het Gestapeld Belonen. “Ik maai bewust gefaseerd om de vogels de ruimte te bieden hun jongen groot te brengen en ‘speel’ met de bemesting om meer variatie te krijgen in de grasmat. Beide kosten geld, dat is logisch. Dan is de financiële support vanuit Gestapeld Belonen heel welkom.” Boer Kees is de derde generatie boer op het erf; de vierde generatie staat al klaar. “Onze zoon Tjerk is 18 en wil boer worden. Het boer blijven is een uitdaging, maar we zien de toekomst met vertrouwen tegemoet.”

Gestapeld belonen

Rotterdam de boer op!

De coalitie van Rotterdam de boer op! bestaat uit 19 partijen die de handen ineen slaan voor een spectaculaire droom: meer biodiversiteit op het platteland, eerlijk geproduceerd regionaal eten voor de stad en een gezonde bedrijfsvoering voor boeren. Dirk Kunst is programmamanager van de coalitie: “Hier in Midden-Delfland wordt daar al hard aan gewerkt. Boeren sluiten hun kringlopen. Ze kiezen steeds vaker voor meer kruiden en bloemen in hun weides en bieden ruimte aan vogels om te nestelen in de polders. Het is mooi dat wij dit met ons programma een extra impuls kunnen geven. Vanuit de doelstellingen van ons programma zijn we ook benieuwd naar wat de positieve effecten zijn op bijvoorbeeld het bodemleven en de insecten, en willen we daar graag van leren.“

Gestapeld belonen

Het programma ‘Rotterdam de boer op! ’ is mede mogelijk gemaakt dankzij een bijdrage van €5 miljoen euro van de deelnemers van de Nationale Postcode Loterij.

Deel dit bericht

Meer initiatieven

Lees meer

Stad en land verbinden voor vernieuwing

23 juni 2017
Lees meer

Melkbar groot succes tijdens De kracht van Delft Verbindt

09 oktober 2019
Lees meer

Ervaringen met kruidenrijk grasland

14 juli 2020
Lees meer

Een dagje gluren bij de buren

05 oktober 2018