Nieuwe generatie jongvee

05 maart 2018
shutterstock_218110636-1024x683
DSC_8628-1024x685

Reina begeleidt sinds kort een veelbelovend nieuw experiment binnen ons Innovatienetwerk. Een groep jonge melkveehouders, die de kalveropfok willen verbeteren.

“Ik reageerde gelijk enthousiast, omdat ik blij word van melkveehouders die serieus aandacht aan hun kalveren besteden. En wanneer het dan ook nog onze nieuwe generatie melkveehouders betreft, die willen innoveren en zich verbinden met burgers, dan kan mijn dag niet meer stuk!”

Kers op de taart
Bij de eerste kennismaking bleek er een enorme kers op de taart te zitten. Het experiment maakt namelijk deel uit van een groot aantal experimenten in een uniek groen landschap te midden van grote steden. Midden-Delfland onderkent die uniciteit van het gebied en faciliteert daarom op fantastische wijze experimenten in de hoop het groene landschap met z’n diverse waarden voor zowel de eigen inwoners en ondernemers als de omwonende stedelingen in de toekomst te kunnen behouden. Om dat te bereiken zijn duurzaamheid, innovatie en verbindingen tussen stad en platteland essentieel.

Echt innoveren vergt lef!
Terugkomend op het experiment dat ik mag begeleiden, het experiment Nieuwe Generatie Jongvee. Binnen dit experiment voel ik een enorme bereidheid om toekomstgericht te ondernemen. Tegelijk geven de jonge melkveehouders aan dat ze het best lastig vinden om anders te kijken en denken dan dat ze van huis uit hebben meegekregen.

Waarom zou je iets anders doen dan dat je thuis en zelfs tijdens je opleiding geleerd hebt? Hoe doorbreek je tradities die altijd goed waren, maar waarvan je misschien nu moet zeggen dat ze jouw toekomstbestendige bedrijfsvoering in de weg staan? Dat vergt lef! Moed om een eigen toekomstvisie te ontwikkelen en die vol zelfvertrouwen, wilskracht en doorzettingsvermogen daadwerkelijk vorm te geven en een eigen weg met je bedrijf in te slaan.

Midden-Delfland biedt ondernemers kansen
Gelukkig biedt gemeente Midden-Delfland ondernemers de kans en gereedschapskist om een eigen visie te ontwikkelen en worden innovaties aangemoedigd. Er zijn volop mogelijkheden om je te laten inspireren, te experimenteren en verbinden. Gedurende dit creatieve proces borrelen, wanneer je daar voor openstaat, als het ware vanzelf nieuwe ideeën naar boven waardoor je als ondernemer stap voor stap een plan voor een toekomstgericht bedrijf kunt ontwikkelen. Een plan waarin je jezelf de ruimte geeft om mee te bewegen met veranderingen en in te spelen op kansen en mogelijkheden die zich voordoen.

Potentie voor nieuwe concepten
Het experiment Nieuwe Generatie Jongvee heeft de potentie om in samenwerking met andere experimenten nieuwe concepten te genereren voor zowel korte Midden-Delflandse voedselketens als het vergroten van de maatschappelijke waardering en betrokkenheid.

Jonge melkveehouders met ambitie
De jonge ondernemers van Nieuwe Generatie Jongvee streven naar veerkrachtige, toekomstgerichte, duurzame bedrijven en willen zich met hun innovatieve producten en diensten verbinden met hun collega’s en de omwonende burgers.

Unieke kans
Wie pakt samen met ons de handschoen op en wil deze uitdaging aan gaan?
Neem contact op met Reine Ferwerda: reina.ferwerda@wur.nl, tel. 0317-480331

Deel dit bericht

Meer initiatieven

Lees meer

Herenboeren Rotterdam

09 mei 2018
Lees meer

Themasessie ‘Grond en alternatieve financiering’

27 november 2017
Lees meer

Website Bodemdaling Delfland in de lucht!

27 mei 2021
Lees meer

De bokashi-keten als natuurlijke verbinding tussen land en stad

26 mei 2018