Startbijeenkomst boerderij van de toekomst

08 maart 2018

Op donderdagmiddag 8 maart verzamelden ongeveer 60 geïnteresseerden en belanghebbenden zich bij De Buitenplaats voor de startbijeenkomst van het project Boerderij van de Toekomst. De bijeenkomst was geïnitieerd door de gemeente Midden-Delfland en had als doel een eerste stap te zetten in de zoektocht naar de meest geschikte ondernemer voor de Boerderij van de Toekomst.

De middag begon met een gezamenlijk gedeelte waarin wethouder Govert van Oord en projectleider Gabi Stoffelen het project toelichtten. Daarna ging de zaal in kleinere groepen uiteen om met elkaar te praten over de vraag: “Wat vinden we belangrijk voor de Boerderij van de Toekomst?”. Op deze pagina leest u een samenvatting van de middag.

SAMENVATTING

Waarom een Boerderij van de Toekomst?

door wethouder Govert van Oord (Gemeente Midden- Delfland)

Wethouder Van Oord licht oorzaak en aanleiding voor de Boerderij van de Toekomst toe. De oorzaak is gelegen in de bedreigingen waarmee de Zuidbuurt te maken heeft, waaronder het verdwijnen van de melkveehouderijen en de landschappelijke consequenties hiervan. Aanleiding is het idee dat een aantal jaren geleden leefde bij de gemeente Rotterdam om de Expo 2028 te gaan organiseren. De Boerderij van de Toekomst was een idee voor de tuinen van de Expo. Uiteindelijk is besloten om de Expo 2028 niet in Rotterdam te laten plaatsvinden. Het idee van de Boerderij van de Toekomst is bij de gemeente blijven bestaan.
De gemeente Midden-Delfland ziet graag dat de Boerderij van de Toekomst een “initiatief van het gebied” wordt. Daarom wil de gemeente met alle belanghebbenden een proces inrichten waarin iedereen de mogelijkheid heeft om mee te denken over de criteria voor de Boerderij van de Toekomst.

Het plan van aanpak

door Gabi Stoffelen (projectleider)

Gabi Stoffelen is door de gemeente Midden-Delfland gevraagd om als projectleider aan de slag te gaan met een plan van aanpak voor de Boerderij van de Toekomst. Gabi ligt de verschillende stappen die binnen het project doorlopen worden toe. Allereerst is het van belang dat er wordt gewerkt aan draagvlak in de omgeving en bij de gemeenten Vlaardingen en Maassluis. De voorbereidingsfase moet een projectplan opleveren waarin breed gedragen criteria zijn geformuleerd waaraan de boerderij van de toekomst moet voldoen. Na deze fase kan er worden gezocht naar een of meerdere ondernemers die de boerderij willen gaan realiseren. Een ambitieus project waarbinnen nog veel vragen beantwoord moeten worden maar wel volop kansen en mogelijkheden liggen.

Instellen initiatiefgroep

Verschillende vertegenwoordigers van gebiedsorganisaties zoals de Ondernemersvereniging Zuidbuurt en de Midden-Delfland Vereniging juichen het initiatief toe. Dat er ook nog veel vragen zijn bleek wel toen de Agrarische Natuurvereniging Vockestaert aangaf wat meer informatie te willen hebben. Er wordt daarom besloten om het spreekwoordelijke stokje aan Gabi over te dragen. Zij zal met de partijen op een ander moment verder praten en de initiatiefgroep formeren. Waarschijnlijk wordt nu de naam gewijzigd in ontwikkelgroep.

Wat vinden we belangrijk?

De groep is voor dit onderdeel uiteengegaan in 5 kleinere groepen. Daarnaast is Gabi met de mensen die gevraagd zijn voor de initiatiefgroep bij elkaar gaan zitten om te horen waar men behoefte aan heeft. Onder leiding van een gespreksleider is in de groepen verder gesproken over de vraag “Wat vind ik of mijn belangenorganisatie belangrijk aan een Boerderij van de Toekomst in de Zuidbuurt”. Elk groepje had hier eigen ideeën over, maar bij de terugkoppeling bleek dat er ook veel gelijkenissen waren.

Zaken die bij meerdere groepen terugkwamen:

  • Kijk voor een ondernemer naar de boeren die al in het gebied zitten;
  • Duurzaamheidsaspecten en innovatie zijn van belang (bijv. energieneutraal);
  • Behoud van de cultuurhistorische waarden van het landschap;
  • Het nieuwe bedrijf moet passen in het gebied/landschap;
  • Secundaire bedrijfsactiviteiten zijn waardevol; zorgboerderij, educatie, verkooppunt, vergaderen, etc.;
  • Een gezonde exploitatie is van belang. Een samenwerkingsmodel (agrarisch en andere bedrijfstak) kan een goed bedrijfsmodel zijn;

Alle informatie die uit de groepen is opgehaald wordt meegenomen in het vervolgproces. Betrokkenen worden per mail op de hoogte gehouden over de voortgang van het project.

Deel dit bericht

Meer initiatieven

Lees meer

Op pad naar 020

20 maart 2018
Lees meer

Boer en stad van waarde voor elkaar

04 april 2018
Lees meer

Dineren bij de boer

24 april 2019
Lees meer

Kaasmeesters van start dankzij subsidie Groenfonds

22 juli 2021