Stedeling en boer zorgen samen voor frisse wind

31 oktober 2017 • Kees Boks

Midden- Delfland is een landschap en geen park. Een park wordt aangekocht, ingericht en beheerd door de overheid. Bij een landschap ligt dit anders, daar spelen ondernemers een cruciale rol. Tegelijk koppelt de overheid aan een landschap allerlei maatschappelijke belangen. Daarvoor gaan ondernemers, overheden en burgers samenwerken. Dat betekent dat ondernemers de ruimte krijgen om te ondernemen en dat de overheid meedenkt, kaders stelt en financiert.

Ondernemen is innoveren, want stilstand is achteruitgang. Boeren hebben daar niet altijd tijd en (financiële) ruimte voor. Ze kunnen het ook niet alleen, zeker niet als de kansen en mogelijkheden in de stad liggen. Dit is reden dat we (LTO Noord Delflands Groen, gemeente Midden-Delfland en provincie Zuid-Holland) het netwerk Midden IN Delfland zijn gestart.

Midden-Delfland kenmerkt zich onder andere door 60 boeren met daaromheen 2 miljoen stedelingen. Hier is ruimte voor duurzaamheid, identiteit, zingeving en verbondenheid. Alles wat niet past in de globale rat race vindt de stedeling in Midden-Delfland. 2 miljoen stedelingen op 60 boeren = 33.3333 burgers per boer. Uiteraard willen we Midden-Delfland niet overspoelen, deze formule laat wél zien dat de stad zeker veel biedt voor de innovatieve boer.

De directe nabijheid van de stad maakt het boerenbedrijf in dit gebied heel bijzonder. De grote kracht van Midden-Delfland is de diversiteit aan bedrijven. Die variëren van een recreatieve neventak, via grootschalig tot biologisch of met een educatieve pijler. Het wederzijds respect tussen de boeren is ook een grote kracht en bijzonder om te zien. Dit respect komt tot uitdrukking tijdens de vaak drukbezochte ledenavonden van LTO Delflands Groen. Respect en vertrouwen, dat zijn ook de cruciale voorwaarden voor samenwerking tussen overheid en ondernemers. Respect betekent dan: een overheid die boeren stimuleert te vernieuwen, met respect voor de wijze waarop iedere individuele boer dat aanpakt. Om nog dieper in te gaan op de relatie stad – land geef ik graag een voorbeeld van wat, volgens mij, een vorm van sociale innovatie is.

Een aantal jaren geleden viel ik in de documentaire ‘young black farmers’. Ik was meteen gegrepen. De enige zwarte boer midden in de volstrekt blanke gemeenschap van Devon, Verenigd Koninkrijk, bood jonge mensen met een migratieachtergrond, de kans om boer te worden op zijn bedrijf. En daarmee uit het kansarme milieu van hun achterstandswijk te komen. Het was heel interessant om de verschillen tussen stedeling en boer te zien. Nog inspirerender zijn de kansen die daar tussen ontstaan.

Ik zie mogelijkheden voor een dergelijke project in Midden-Delfland. Jonge stedelingen die frisse lucht kunnen gebruiken zijn er genoeg. Dezelfde frisse wind die de boeren en boerinnen van Midden-Delfland ook willen gebruiken bij de vernieuwing van hun bedrijf.

Kees Boks is community manager van het Innovatienetwerk Midden IN Delfland (MIND) en werkzaam bij de gemeente Midden-Delfland.

Deel dit bericht

Meer initiatieven

Lees meer

Bokashi verbindt stad en platteland

03 december 2018
Lees meer

Innovatiesessies blijven druk bezocht

21 november 2017
Lees meer

Feestelijke uitreiking kringloopcertificaten seizoen 2022-2023 in het bijzijn van minister Adema

05 mei 2023
Lees meer

Duurzaam Boer Blijven magazine - Het kringloopcertificaat en de vinkjes

10 januari 2022