Studieseizoen DBB sterk van start met maar liefst 46 kringloopboeren

09 november 2022

Het nieuwe studieseizoen Duurzaam Boer Blijven (DBB) in Midden-Delfland 2022/2023 is veelbelovend van start gegaan met meer deelnemers dan ooit. Met negen nieuwe boeren doen nu 46 melkveehouders mee aan dé proeftuin voor kringlooplandbouw van Nederland. Daarmee werkt ruim 90% van alle Midden-Delflandse melkveehouders in groepsverband om de kringloop te sluiten en daarmee nóg efficiënter te boeren voor landschap, dier en milieu. Wat die 15 jaren kringlooplandbouw inmiddels hebben opgeleverd? Flinke stappen naar een toekomstbestendige melkveehouderij, een landschap boordevol biodiversiteit én een aantoonbare verbetering van de prestaties voor het milieu met onder meer een reductie van de stikstofemissie met ruim 25%. En dat wordt alleen maar beter. Want hoe meer boeren meedoen met het programma, hoe meer impact zij met elkaar hebben.

Wethouder Landschap Frank ten Have: ‘In onze dichtbevolkte metropool beheren onze boeren het landschap. Het voortbestaan van de landbouw in Midden-Delfland is verre van vanzelfsprekend. In Midden-Delfland halen we dan ook alles uit de kast om onze boeren toekomstperspectief te bieden. Investeren in een duurzaam economisch verdienmodel voor boeren is daarmee ook investeren in het waardevolle agrarische cultuurlandschap van Midden-Delfland met ruimtelijke kwaliteit, biodiversiteit, cultuurhistorie én voorzieningen voor recreanten om al dat moois te proeven en te beleven.’

Proeftuin voor de kringloopboeren
Sinds 2008 werken melkveehouders, LTO Noord afdeling Delflands Groen, provincie Zuid-Holland en gemeente samen aan het behoud van een gezonde bodem, duurzame landbouw, beperking van stikstofuitstoot en bevordering van natuur en landschap (inclusief waterkwaliteit en biodiversiteit). Uitmondend in een jaarlijks kringloopcertificaat per melkveehouderij met onafhankelijke cijfers én een financiële beloning per onderdeel door Hoogheemraadschap van Delfland, Rotterdam de boer op! (waaronder Natuurmonumenten) en gemeente Midden-Delfland. Ook FrieslandCampina ondersteunt het programma.

Wat houdt kringlooplandbouw in?
De koe bemest de bodem waardoor gras kan groeien: het voedsel van de koe. Bij kringlooplandbouw laat een boer deze kringloop zo goed mogelijk werken. De aanvoer van (kracht)voer en (kunst)mest kan dan omlaag, zodat een boer minder fosfaat en stikstof naar het milieu verliest. Ook wordt er gewerkt aan het verminderen van de uitstoot van broeikasgassen en het stimuleren van natuur- en landschapswaarden.

Deel dit bericht

Meer initiatieven

Lees meer

Arie vertelt - Zuivel van eigen bodem

03 april 2018
Lees meer

Midden-Delfland werkt samen aan vernieuwing

25 mei 2018
Lees meer

Nederland Proeft - Een aflevering met lekkers uit Midden-Delfland

18 juni 2019
Lees meer

Verslag MIND-event 2019

08 juli 2019