Themasessie ‘Grond en alternatieve financiering’

27 november 2017

Op maandag 27 november 2017 is het een drukte van belang in de Paardenstal. Onderwerp van de avond is de beschikbaarheid van agrarische grond en mogelijkheden voor alternatieve financiering. In de themasessies van Midden IN Delfland komen onderwerpen aan bod die de experimenten overstijgen, om het netwerk te inspireren te blijven innoveren. We werken aan duurzaamheid van landschap en landbouw, een sterke stad-land relatie en toekomstbestendigheid van het gebied.

Verslag van de avond

De avond begint met een gezamenlijke analyse onder leiding van Judith Westerink over de situatie rondom grond en financiering in Midden-Delfland. Onderstaande afbeelding geeft een inzicht in de discussie die zich ontpopte.

Daarna volgen vier interessante lezingen met voorbeelden van elders uit het land. Ze inspireren om op een alternatieve manier naar financiering te kijken. Niet alle toepassingen zijn direct kopieerbaar voor Midden-Delfland, maar wel leerzaam en interessante kost. Elk project is situatie en context afhankelijk en vraagt om zijn eigen invulling.

Frans Verouden van Landcoöperatie Dal van de Kleine Beerze legt in zijn presentatie Landcoöperatie Dal vd Kleine Beerze uit hoe burgers geld bij elkaar hebben gelegd om grond te kopen en afspraken maken met boeren over het beheer. Doordat de provincie zich terug trok uit het gebied namen inwoners zelf het heft in handen. Deze lokale betrokkenheid en de samenwerking met boeren maakt het project speciaal. De gronden worden nu door de provincie Brabant verkocht of verpacht. Deze ontwikkelingen zijn interessant, omdat de gronden marktconform aangeboden moeten worden.

Communicatie en marketing is de meest onderschatte tool.

Land van Waarde heeft weer een hele andere benadering. Hans de Haan vertelt hoe zij verschillende geldstromen combineren, zoals bijvoorbeeld bedrijven maatschappelijk verantwoord ondernemen en daarmee willen investeren. Door vooraf te investeren in extensivering van de grond kan wellicht meer worden gewonnen dan achteraf de schade te vergoeden. Deze positieve insteek inspireert. Zijn presentatie staat hier: Land van Waarde.

Enkel subsidie heeft de biodiversiteit niet vergroot. Wij willen de melkveehouder een pakket van voordelen bieden dat de schadevergoeding van agrarisch natuurbeheer overstijgt. Een voorbeeld is bijvoorbeeld toegang tot grond voor ondernemers die meer doen voor de biodiversiteit. Dat regelen we samen met terreinbeherende organisaties en kleine grondeigenaren.

Sjef Langeveld van Vereniging Markdal Duurzaam en Vitaal vertelt in zijn presentatie: Markdal Duurzaam en Vitaal waar nieuwe vormen van uitruil bespreekbaar zijn, onder andere voorgesteld door boeren, bijvoorbeeld aanleg van natuur in ruil voor uitbreiding van het bouwblok. Zorg dat je gelijkwaardig werkt aan een overheid en stel je niet afhankelijk op. Dit doe je door een coöperatie op te zetten, bestaande uit boeren én burgers. Interessant is dat dit project in een heel andere context werkt: de overheid is hier volledig afwezig en de Reconstructiewet is net afgelopen. Midden-Delfland heeft echter te maken met een heel actieve sturende overheid. Opvallend is dat bij deze afwezigheid een andere dynamiek ontstaat; waarbij veel meer van onderop door de ondernemers zelf word gewerkt aan win-win projecten, zowel voor boeren als voor maatschappij.

Als je met de huidige regelgeving extensiveert, boer je altijd achteruit.

Ron Rademaker van de Kredietunie Rotterdam waar het gaat om ondernemers uit diverse sectoren die investeren in andere ondernemingen. Ron legt uit dat de huidige financieringsvormen voor veel ondernemers niet passend genoeg zijn. Kredietunie biedt hier een opening. Daarbij bieden ze een coach aan om kennis en kunde te delen. Elke ondernemer kan lid worden en mogelijk coach worden voor andere ondernemers. In de zaal echter merkte men op dat financiering van de agrarische sector echt anders in elkaar zit dan het MKB. Ron nam de uitdaging aan om te onderzoeken hoe de Kredietunie ook voor de agrarisch ondernemers meer van betekenis kan zijn. Zijn presentatie staat hier: Kredietunie Rotterdam

Door door de vele wet- en regelgeving is het voor de gangbare financiers moeilijk is om kleine mkb’s te helpen met maatwerk.

De avond leverde interessante discussies op. De deur lijkt open te staan om op zoek te gaan naar alternatieve vormen van financiering. In de zaal zaten opvallend veel organisatievormen die zoeken naar dit soort constructies. Denk bijvoorbeeld aan de Herenboeren, de Agrarische Natuurvereniging Vockestaert en bewonerscollectieven. Wij zien de hoge opkomst en vele discussies rondom dit als onderwerp als aanzet om meer kennis te vergaren en te delen. Wil jij jouw inzichten rondom grond en alternatieve financiering delen óf heb je een vraag? Neem dan contact met ons op.

Deel dit bericht

Meer initiatieven

Lees meer

De kop is eraf: het kringloopboeren seizoen 2019-2020 is gestart

16 oktober 2019
Lees meer

Burgerboerderijen voor een nieuwe voedselketen

16 april 2019
Lees meer

Foto's - de eerste innovatiesessie

30 mei 2017
Lees meer

Van pillen naar paprika

14 juni 2018