Uitreiking kringloopcertificaten seizoen 2021-2022

14 april 2022

Op 13 april 2022 zijn tijdens een feestelijke bijeenkomst de kringloopcertificaten aan de deelnemende melkveehouders uitgereikt door wethouder Sonja Smit. Het kringloopboerennetwerk, een samenwerkingsverband tussen Gemeente Midden-Delfland en LTO Noord – Delflands Groen, bestaat sinds 2008. Ook dit jaar hebben de 38 deelnemende melkveehouders weer beter gepresteerd op zaken als stikstof, fosfaat, waterkwaliteit, biodiversiteit en klimaat.

Deze avond presenteerde Dirk Kunst, programmamanager van “Rotterdam de boer op!” de eerste resultaten en informeerde hoogheemraad Marcel Belt de aanwezigen over gebiedsgericht werken met het Hoogheemraadschap van Delfland. Frank Verhoeven (Boerenverstand) en Jeroen van der Meer (Dirksen Management Support) presenteerden de resultaten van 15 jaar gebiedsgerichte aanpak van de kringlooplandbouw in Midden-Delfland.

Het ieder jaar verbeteren van de bodem-plant-dier-mest kringlopen op bedrijfs- en gebiedsniveau staat centraal bij de kringlooplandbouw. Melkveehouders die zich inzetten en goed scoren op dierenwelzijn, klimaat en biodiversiteit worden voor hun inzet beloond door gemeente Midden-Delfland en FrieslandCampina (voor de leden). Dit jaar zijn daar het Hoogheemraadschap van Delfland en “Rotterdam De Boer Op!” bijgekomen. De stapeling van beloningen voor duurzaamheid is belangrijk voor de kringloopboeren, het gebied én voor de 2 miljoen mensen die rondom Midden-Delfland wonen.

Er worden ieder jaar studiebijeenkomsten georganiseerd waar leren en kennis delen over kringlooplandbouw centraal staat. Adviesbureau Boerenverstand en DMS advies begeleiden dit traject. De deelnemers ontvangen ieder jaar een kringloopcertificaat met daarop de resultaten van het afgelopen studieseizoen. Bij de duurzaamheidsprestaties, de zogenaamde Kritieke prestatie-indicatoren (KPI’s), gaat het om het percentage eiwit van eigen land, het stikstofbodemoverschot, de ammoniakuitstoot, het fosfaatbodemoverschot, het percentage blijvend grasland en natuur en landschap en de broeikasgasuitstoot.

De kringlooplandbouw is ook voor de provincie van groot belang door de vermindering van stikstof en fosfaat en daarnaast het behoud van het authentieke landschap met boeren die dichtbij de stad voedsel produceren en het gebied beheren. De melkveehouders in Midden-Delfland behoren binnen Nederland tot de koplopers op het gebied van kringlooplandbouw. De boeren dragen hiermee bij aan een sterk en biodivers landschap, een duurzame melkveehouderij en gezond lokaal geproduceerd voedsel.

Deel dit bericht

Meer initiatieven

Lees meer

Stadslandbouw Den Haag – het ontdekken waard!

04 juli 2018
Lees meer

Midden-Delflands product naar de stad

25 april 2019
Lees meer

Resultaten kringloopboerenseizoen 2023-2024

30 april 2024
Lees meer

Innovatiesessie oktober 2017

09 oktober 2017