Verslag MIND-event 2019

08 juli 2019

Een terugblik op het MIND-event van 27 juni

Stad of land, een Kwestie van Perspectief

Waar je ook staat in Midden-Delfland, de stad is altijd zichtbaar. Een groene rustige binnentuin, direct naast de drukte van de stad. Midden-Delfland heeft haar omliggende steden veel te bieden. Andersom heeft de stad behoefte aan voedsel, rust, ruimte en groen. Ons derde MIND Netwerkevent stond dit jaar in het teken van de verbindingen tussen stad en land. In de ochtend namen vier sprekers ons mee in hun wereld. ’s Middags vertaalden we hun inspiratie naar Midden-Delfland en gingen we actief aan de slag met de vragen uit de stad en het aanbod uit het gebied op basis van verschillende thema’s, zoals lokaal & duurzaam eten, groene energie, cultuur & historie.

Inspiratie

 • Boeren met de stad door Dirco te Voortwis (Boerderij de Lindenhoff)
  Dirco doet aan landbouwinclusieve natuur, niet aan natuurinclusieve landbouw. De natuur is de basis voor zijn bedrijfsvoering. Ook vindt hij het belangrijk om te leven volgens ‘practise what you preach’. Hoe kan je van anderen verwachten dat zij geld uitgeven aan duurzaam, lokaal eten, als je dit zelf niet doet? Dirco zijn advies: je kunt beter op je bek gaan, dan het nooit geprobeerd te hebben. Deze instelling heeft bij hem geresulteerd in mooie initiatieven, zoals www.koopeenkoe.nl of rondlopende koeien in een wijk in de Bijlmer. Eerst was de buurt erop tegen en werd er zelfs met vuurwerk op de dieren geschoten. Nu zijn ze niet meer weg te denken uit de buurt en zijn er veel vrijwilligers die voor de koeien zorgen: echte Bijlmer boeren.
 • Crisis of kans door Robert van ’t Blik (Urban Industrial)
  Robert staat als ‘stadse’ jongen in Midden-Delfland. Hij is waarde-ontwikkelaar en zet ruimte om naar gewaardeerde plekken. Waar crisis heerst, ziet hij juist kansen. 23.000 m2 bedrijfsruimte dat al tijden leegstaat? Robert ziet dit als een kans en bouwt het om tot een plek waar gewerkt en beleefd kan worden. Zijn tip: iedereen heeft zo zijn eigen afnemer, wees je bewust voor wie je het doet! In Rotterdam ziet hij kansen in de groothandelsmarkt in de Spaanse Polder, vroeger ook wel de ‘buik van de stad’ genoemd. Dit complex wordt herontwikkeld en momenteel biedt men keukenplaatsen aan aan food startups. Één van de projecten die gepaard gaan met de herontwikkeling is het project ‘van Kool naar Kimchi’ (lees voor meer: verslag 9 mei innovatiesessie) . Nogmaals: ken je doelgroep. Wil de stedeling een hele kool? Of gaan zij voor kimchi? Je hebt Midden-Delfland enje hebt de stad. Maak de juiste verbindingen zodat de mooiste producten bij de juiste mensen terecht komen. Don’t fight forces, use them!
 • Jeroen voor de stad door Jeroen Zuidgeest (Studio for New Realities)
  Jeroen ziet een veel stevigere rol voor Midden-Delfland als park voor de regio. We zouden onze omgeving zo in moeten richten dat je geen vakantie meer hoeft te nemen, is zijn boodschap. Hiervoor is meer visie en strategie nodig.
  Midden-Delfland heeft enorme potenties voor zijn stedelijke omgeving en vice versa: een goed toegankelijk uniek groengebied, een plek waar ‘het boeren’ bereikbaarder wordt, met directe verkoop van kwalitatief voedsel, met een verrijking van groen en boerenbedrijf met permacultuur, als een rustplaats voor in het weekend, mogelijk verrijkt met nieuwe, unieke programma’s als horeca en cultuur op een paar strategische plekken. Lees hier verder.
 • Verbinding op z’n Haags door Sjaak Bral (schrijver & cabaretier)
  Sjaak ziet in deze regio het OER-gevoel. Het ruwe, back to basic. Ingrediënten voor geluk zijn voor hem vrijheid, gezondheid, tijd, geld en ruimte. Deze ingrediënten komen alleen tot hun recht wanneer je zorgt voor Vertrouwen, Vakmanschap, Verbinding en Verandering. Volgens Sjaak vormen deze vier V’s de voorwaarden voor een goede en langdurige verbinding tussen stad en platteland. Adopteer een koe, koop echte melk of ga op zoek naar nieuwe verbindingen! Lees hier verder.
DSC02263
DSC02391

Vraag, aanbod en verbinding

’s Middags vertaalden we de inspiratie van de sprekers naar Midden-Delfland en bouwden we aan vragen uit de stad, aanbod uit het gebied en de verbinding hiertussen op basis van verschillende thema’s, zoals lokaal & duurzaam eten, groene energie, cultuur & historie.

 • Zuivel
  Er leven veel vragen:
  vragen uit de stad naar zachte zuivel, nieuwe boeren en andere bedrijven. Zachte zuivel is een mooie productiekans voor Midden-Delfland maar vraagt ook andere productieprocessen. En vragen bij de ondernemers: Welke keuzes maak je als boer? Ga je voor de zekerheid van een Friesland Campina of voor de onzekerheid maar kansen op eigen afzet? Is het mogelijk om een kleine fabriek te bouwen; een mobiele zuivelinstallatie? En hoeveel vraag moet er dan zijn? Kunnen gemeenten en bijvoorbeeld de TU catering afnemen/verzorgen met echt lokale producten?Wat wij te bieden hebben, zijn gezonde producten voor de ‘ongezonde’ stad. Dit moeten we framen en dat doen we met PUUUR Midden-Delfland. We starten nu voorzichtig met onze marketing. We werken samen naar een concreet doel: PUUUR marketing en een Farm I See 2.0. Er is markt voor zachte zuivel en geitenzuivel. Wij kunnen samenwerken en samen-werken met elkaar, maar ook met chefkoks en verwerkers in de stad. Willen de stedelingen onze producten promoten? En wie neemt het voortouw; wie pakt de handschoen op?
 • Vlees
  Midden-Delfland levert vlees.
  Wij hebben een veelzijdigheid qua aanbod in runderen: Hereford koeien, puur natuur rundvlees  van het ras limousin, vlees van grasgevoerde jersey koeien (boerderij Landlust), vlees van melkkoeien (Delflandse Vleesmeesters), Wagyu, blaarkoppen en Angus vlees. Ook hebben we kippen, schapen en een grote hoeveelheid aan groenten en fruit.De stad vraagt om duurzaam vlees, zichtbaarheid, transparantie, vindbaarheid, laagdrempelige lokale consumptie, halal en aanbod voor fijnproevers. We zien verbindingen door een kijkje op de boerderij (met Dichtbij de Boer), educatie voor consumenten en kennisgeving van verkooppunten. Er is behoefte aan nieuwe manieren van storytelling, afstemmen op andere/diverse doelgroepen, proeverij van verschillende soorten kwaliteitsvlees en directe verkoop en beleving: meat concept stores.
 • Beleving, educatie, recreatie & ontspanning
  Er is vraag naar
  kennis van producten. Mensen willen beleven en zelf dingen kweken. Consumenten zoeken naar openheid en transparantie. Mensen doen steeds meer aan vrijwilligerswerk. Wellicht kunnen ze een keer een dagje op de boerderijen komen helpen tijdens Nederland Doet!? Ook zien we vraag naar bedrijfsuitjes, B & B’s,  groene vergaderruimtes en schoolklassen op de boerderij. Mensen willen authenticiteit en écht buiten leven. Mensen hebben behoefte aan instant satisfaction, gemak en dus ook aan één centrale plek. PUUUR Midden-Delfland is vanaf heden ons kanaal.
  Wij hebben veel te bieden: groen om de hoek, negen educatieboeren en mogelijkheden om alle zintuigen op scherp te zetten. Ons gebied kenmerkt zich door een diversiteit aan ondernemers, producten direct van het land en de consument in de achtertuin. We kunnen de consumenten de kans geven om de mens achter het product te ontmoeten. We kunnen mensen leren waar het eten vandaan komt als onderdeel van onze Cittaslow mindset: duurzaam en eerlijk. Het is belangrijk om slim samen te werken met steden en gemeenten zodat we de toeriststromen goed aan kunnen in dit gebied.
 • Cultuur & Historie
  Midden-Delfland heeft veel te bieden.
  We kennen veel verhalen en historie. We hebben een rijke cultuur en erfgoed in gebouwen en landschap. We leveren recreatie, educatie, natuur én beleving. We dagen mensen uit om verhalen te vertellen. De oproep aan iedereen: blijf dichtbij jezelf en jouw kracht, dan straal je het meest uit. Ook zien wij onze kracht in kennis, bijvoorbeeld met de kringloopboeren. Ook deze kennis kunnen/moeten we delen om anderen vooruit te helpen. Überhaupt is het goed om het gesprek aan te gaan; onderling in het gebied, maar ook met de consument/burger. We hebben zo veel te bieden: buiten koken, oplaadpunten voor fiets/auto en heerlijke producten. We kunnen de stad nieuw leven in blazen door de stad te zien als ‘super’ markt. Zo zorgen we voor een divers aanbod in de stad.Wij zien mogelijkheden om centraal fondsen aan te schrijven uit de stad en/of voor kinderen om cultuur en historie over te dragen. Denk bijvoorbeeld aan initiatieven als aan Natuur-wijs en Agritours. We moeten samen zorgen voor gemeenschappelijke spullen; naast flyers, banners en pannen ook zorgen voor PUUUR dixi’s en partytenten. Ook zien we mogelijkheden om samen met kunstenaars/designers te kijken naar de maatschappelijke vraagstukken die in dit gebied leven. Boijmans gaat sluiten, kunnen we hun spullen gebruiken en een MIND museum starten?
 • Natuur & landschap
  De stad
  moet het landschap leren lezen. Er is vraag naar ecologische verbindingszones tussen stad en land. Bijvoorbeeld door een bijenlandschap? Er is vraag naar meer natuurinclusieve boeren (oogstbare natuur en landschap) en een groene oase in de buurt. Mensen uit de stad willen misschien wel de rust in trekken. Is er plek voor hen die de rust en ruimte waarderen? We zien dat geld voor duurzame producten ook bij duurzame boeren moet komen.We hebben koeien in de wei, kringloopboeren, groen, verschillende landschappen en afwisselende natuur, dorpen en oude boerderijen, moerasvogels, boerenvogels, veel water, rust en ruimte. Kortom, we hebben veel te bieden; wat hebben boeren nodig om dit te kunnen ‘verkopen’?
 • Gezonde bodem & schoon water
  Midden-Delfland biedt een schone leefomgeving, water dat minder vervuild wordt, biodiversiteit, meer biologie/ecologie, minder bestrijdingsmiddelen in de tuinbouw en zien dat schoon water staat voor gezond drinkwater, maar ook voor recreatie. We zien het belang van samen meten en samen leren. We zijn een buffer in relatie tot droogte en neerslag en zorgen voor een gezonde bodem. Hiermee hebben we een positieve input op klimaatadaptatie.We zien kansen voor citizen science in relatie tot ecologie. De provincie biedt kansen om te experimenteren met functie. Ook kunnen wij water opvangen voor de stad. Het is belangrijk om de verbinding met de burger tastbaar te maken en uit te dragen wat je als gebied kan doen voor een gezonde bodem en schoon water. Ook is het slim om burgerinitiatieven te onderzoeken en hier eventueel bij aan te haken om kennis te delen. Ook kunnen we als Midden-Delfland goede mest verzorgen voor de (volks/moes)tuintjes van de consument.
 • Klimaat & bodemdaling
  De stad vraagt gezonde lucht en goede omgang met CO2.Als Midden-Delfland kunnen wij hen helpen: lokaal voedsel, productie van groene stroom voor de stad en fietsen voor je eten; laat die auto maar thuis. Ook verzorgen wij oplaadpunten voor de autogangers en elektrische fietsers. De stad heeft behoefte aan groen, open ruimte, longen en water opvang. Wij hebben korte ketens: hoe korter de lijntjes, hoe minder uitstoot. Ook zetten wij onze grond, die niet altijd geschikt is voor andere teelten, om van gras naar vlees en melk.We onderzoeken kansen in Midden-Delfland naar drukdrainage. Dit helpt bodemdaling te voorkomen en kan ook kansen bieden (en kennis) voor de omliggende steden. Midden-Delfland zorgt voor droge voeten in de stad. We zijn landschapsverzorgers en beheren de voortuin van de stad. Ook zoeken we naar verdienmodellen voor energie: kan de stad ons daarbij helpen? En kunnen zij meebetalen aan de experimenten om bodemdaling te verminderen?
DSC02375

Deel dit bericht

Meer initiatieven

Lees meer

Verdiepingsgroep Kruidenrijk grasland bijeenkomst

20 maart 2024
Lees meer

Duurzaam Boer Blijven magazine - Kringlooplandbouw = future

13 april 2022
Lees meer

Melkveehouders vertellen over boeren op water met de Klimaatkaravaan

11 juli 2022
Lees meer

Gedeputeerden Rijkaart en Van Leeuwen gaan de boer op in Midden-Delfland

08 november 2023